Als MKB Westland zijn wij gesprekspartner van Gemeente Westland. Per kwartaal zitten wij aan tafel bij de wethouder Economische Zaken om met hem te kijken hoe wij het ondernemersklimaat kunnen verbeteren. Graag nemen we jullie input mee naar deze gesprekken (info@mkbwestland.nl).

Op deze pagina delen we relevante informatie uit deze gesprekken en andere economische vraagstukken.

 

Verkiezingen 2023
Verkiezingen 2023

‘In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau. Zonder aanvullend beleid blijft de economische groei in de verschillende verkiezingsprogramma’s gemiddeld op een magere één procent steken. Ook

MORE
Inspreken begrotingsvergadering
Inspreken begrotingsvergadering

Vandaag, 8 november 2023 heeft onze voorzitter Shirley Schelkers tijdens de begrotingsvergadering van Gemeente Westland ingesproken om onze zorgen te uitten over de omgang met ondernemend Westland in de voorliggende begroting. Geachte leden van de gemeenteraad en geacht college, Mijn naam is Shirley Schelkers, voorzitter MKB Westland. Vandaag rust de zware verantwoordelijkheid op uw schouders

MORE
Ingezonden reactie begroting 2023
Ingezonden reactie begroting 2023

Vanuit MKB Westland hebben wij in overleg met onze achterban onderstaande reactie ingediend bij de gemeenteraad van Westland. Met bijgevoegd een gezamenlijke brief met VNO NCW en Glastuinbouw Westland. Onze voorzitter zal op 8 november in de gemeenteraad inspreken om onze zorgen extra kenbaar te maken. Geachte raad, geacht college, Ook wij en onze achterban

MORE
Stop heling!
Stop heling!

Als ondernemer in 2e-hands en ongeregelde goederen heb je een meldings- en registratieplicht. Je  maakt daarbij gebruik van het Digitaal Opkopers Loket (DOL) en het Digitaal Opkopers Register (DOR).   Digitaal Opkopers Loket (DOL) Als ondernemers in 2e-hands of ongeregelde goederen in gemeente Westland ben je verplicht je aan te melden bij het Digitaal Opkopers

MORE
Ondermijning
Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit doet zich dagelijks voor in alle lagen van de samenleving. Criminelen maken ten koste van hun misdrijven (illegale onderwereld) gebruik van voorzieningen van de burger en ondernemer (legale bovenwereld). Zo komt de illegale onderwereld samen met de legale bovenwereld. Dit is ondermijning, deze ondermijning kan zorgen voor oneerlijke concurrentie en onveilige situaties op

MORE
Persoonlijk uitreiken stembiljetten BIZ’en
Persoonlijk uitreiken stembiljetten BIZ’en

De ondernemersverenigingen die gebundeld zijn in een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) houden 5 jaarlijks een verkiezing onder hun leden of de BIZ een nieuwe periode van 5 jaar dient te starten. In het verleden hebben wij bemerkt dat bij deze verkiezingen stembiljetten niet of niet tijdig bij de juiste stemgerechtigde komen. Namens de BIZ’en hebben

MORE
Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie
Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie

Stimuleren kwaliteit bedrijventerreinen De provincie wil met de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’ de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand houden en verhogen. Ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten kunnen aanvragen indienen voor activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging en het uitvoeren van oriënterend vooronderzoek voor

MORE
TEK regeling opent op 21 maart
TEK regeling opent op 21 maart

Vandaag is bekend geworden dat vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aangevraagd kan worden. Kijk hieronder of je in aanmerking komt voor TEK. TEK aanvragen Vraag TEK aan van 21 maart 2023 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november

MORE
Vergroenen bedrijventerreinen
Vergroenen bedrijventerreinen

Werk je op een bedrijventerrein in Zuid-Holland, willen jullie de werkomgeving vergroenen én daar meer over leren? Tot en met 1 februari 2024 kan je hiervoor tot € 5.000,- provinciale subsidie aanvragen. De natuur kan helpen om je fitter en vrolijker te voelen tijdens een werkdag. Het heeft een positief effect op je creativiteit en

MORE
Database lokale ondernemers
Database lokale ondernemers

Ondernemers die in Westland gevestigd zijn, kunnen zich aanmelden voor de ‘database lokale ondernemers. Met de database wil de gemeente lokale ondernemers een grotere kans bieden op gemeentelijke opdrachten. Zichtbaar Alle aanmeldingen zullen worden opgenomen in de databestand. De database is toegankelijk voor alle medewerkers van de gemeente Westland en heeft tot doel lokale ondernemers

MORE
Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2023
Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2023

Sinds 1 januari 2023 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo betaal je meer vennootschapsbelasting en is het minimumloon met ruim 10% verhoogd. In 2023 ontvang je een lagere energierekening voor je bedrijf vanwege een prijsplafond. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers. Bron: KVK Afschermen bezoekadres Handelsregister Korting mag niet misleidend

MORE
Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2023
Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo is de zelfstandigenaftrek fors lager en is de opbouw van de fiscale oudedagsreserve gestopt. Daarnaast maakt de regering het makkelijker voor ouders met jonge kinderen om te blijven werken. Daarom hangt in 2023 de hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt

MORE
Dag van de Ondernemer: Bestuur MKB Westland en college B&W op bezoek bij The City en Wubben.Chan
Dag van de Ondernemer: Bestuur MKB Westland en college B&W op bezoek bij The City en Wubben.Chan

De derde vrijdag van november is door MKB-Nederland uitgeroepen tot ‘Dag van de Ondernemer’. In het kader van deze dag hebben Gemeente Westland en MKB Westland een bezoek gebracht aan twee mooie Westlandse bedrijven. Allereerst werd met Burgemeester Arends en Wethouder Varekamp een bezoek gebracht aan The City, waarna Wethouder Varekamp met het bestuur van

MORE
Verbeterde TEK-regeling neemt nog niet alle zorgen weg
Verbeterde TEK-regeling neemt nog niet alle zorgen weg

De afgelopen periode heeft MKB Nederland zich hardgemaakt voor het verbeteren van de TEK regeling. Belangrijke punten hierbij waren de verhouding van kosten van energie ten opzichte van de omzet en de drempel voor energieverbruik. Wij zijn dan ook blij dat beide zaken zijn aangepast, hieronder lees je hier meer over. Daarnaast voelen wij hierin

MORE
“Elektrificatie een kans voor bedrijven om CO2-footprint te verlagen“
“Elektrificatie een kans voor bedrijven om CO2-footprint te verlagen“

Op uitnodiging van Rabobank en MKB Westland hebben Westlandse ondernemers onlangs een themamiddag bezocht in het kader van ‘duurzaam ondernemen’. Na een rondleiding door het recentelijk gerealiseerde energieneutrale, kantoorgebouw Paulina, vond in het atrium een bijeenkomst plaats met meerdere sprekers. Bestuurslid van MKB Westland Willem Karel Nowee was namens Van Mierlo Bouw projectleider bij de

MORE
Betalingstermijn aan mkb-ondernemers
Betalingstermijn aan mkb-ondernemers

Gemeenten zijn gebonden aan een betalingstermijn aan mkb-ondernemers van maximaal 30 dagen. Als mkb-ondernemers sneller worden betaald, worden ze minder kwetsbaar en hebben ze meer financiële ademruimte om te investeren. Dit is buitengewoon belangrijk in een tijd waarin ondernemers steeds lastiger aan bankfinanciering kunnen komen (kleine kredieten worden te duur door verplichte, uitgebreide witwaschecks). De

MORE
Ondernemersorganisaties: ‘Voorstel TEK te weinig effectief’
Ondernemersorganisaties: ‘Voorstel TEK te weinig effectief’

MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen dat het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling voor het energie-intensieve mkb (TEK), zoals dat vandaag bekend werd, niet toereikend is om ondernemers voldoende te helpen. De ondernemingsorganisaties gaan de regeling toetsen bij de betreffende sectoren en bedrijven en aan het binnenkort verruimde Europese crisiskader. ‘Belangrijk is dat de compensatie voor Nederlandse bedrijven gelijk

MORE
Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb met TEK-regeling
Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb met TEK-regeling

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden dat het kabinet een tegemoetkoming energiekosten (TEK) met terugwerkende kracht in de maak heeft voor het energie-intensieve mkb, die in het tweede kwartaal van 2023 opengaat. Ook komt er voor de tussentijd een overbruggingsregeling, zoals de ondernemersorganisaties ook hadden bepleit. ‘Voor veel ondernemers dringt echter de tijd. Zij hebben snel duidelijkheid nodig:

MORE
Inspreken Commissie Bestuur en Economie
Inspreken Commissie Bestuur en Economie

Tijdens de Commissie Bestuur en Economie van de Gemeente Westland donderdag 29 september 2022 heeft Rein Wiendels namens diverse partijen ingesproken. Voor meer achtergronden over dit dossier kijk hier. Hieronder het inspreken van Rein Wiendels: (onderaan dit bericht is de ingesproken tekst terug te lezen) Hieronder de reactie op de brief van CDA Westland en

MORE
Omgevingsvergunning Patijnenburg
Omgevingsvergunning Patijnenburg

De gemeenteraad van Westland stelde in maart 2021 de detailhandelsvisie vast. Detailhandelsvisie 2021-2026 Na de tuinbouw is de detailhandel de grootste ‘werkgever’ in Westland. Een sector met een groot economisch belang. Winkels en winkelcentra zijn het kloppende hart van de Westlandse dorpen: zonder winkels geen levendigheid. Deze visie geeft op juridische en ruimtelijk-planologische hoofdlijnen de

MORE
Webinar ’Terugbetaling van uitgestelde belastingen’
Webinar ’Terugbetaling van uitgestelde belastingen’

Op 29 september organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW van 15.30 tot 16.30 uur  een webinar over het terugbetalen van uitgestelde belastingen. Dit webinar is bedoeld voor ondernemers die vanaf 1 oktober 2022 uitgestelde belastingen moeten gaan terugbetalen. Ondernemers hebben daar 60 maanden de tijd voor. Gemeente Westland Daarnaast heeft Gemeente Westland ons gevraagd in hoeverre Westlandse ondernemers gebruik gemaakt hebben van de overheidsregelingen en of er nu problemen worden ondervonden

MORE
Wethouder Pieter Varekamp van gemeente Westland: Trek als ondernemers in deze turbulente tijd ook zelf aan de bel
Wethouder Pieter Varekamp van gemeente Westland: Trek als ondernemers in deze turbulente tijd ook zelf aan de bel

Een klein half jaar na de installatie van het nieuwe college van B en W in Westland, durft Pieter Varekamp wel te zeggen dat er een positieve vibe voelbaar is binnen het zevenkoppige gezelschap. Dit college houdt – net als de gemeenteraad – van aanpakken, zo ervaart de Naaldwijker. Daar profiteert de komende vier jaar

MORE
Volop uitdagingen rondom transitie energiesysteem
Volop uitdagingen rondom transitie energiesysteem

Nee, ook Nicolette van Veen en Paul Langereis van Juva durven niet te voorspellen hoe het energielandschap er volgend jaar uitziet. Ze zijn bezorgd over de torenhoge energieprijzen en zien nog niet direct licht aan het eind van de tunnel. “Maar achterover leunen en afwachten, is hoe dan ook een slechte strategie. We moeten anders

MORE
“Inflatie heeft grote gevolgen voor risico­dekking: wees waakzaam!”
“Inflatie heeft grote gevolgen voor risico­dekking: wees waakzaam!”

We hebben in ons land – en helaas dus ook in Westland – te maken met torenhoge inflatie. Dat deze nieuwe realiteit ook grote gevolgen heeft voor de verzekeringsrisico’s van MKB’ers, dringt nog niet tot iedere ondernemer door. Johan en Yorick van der Meer van Van der Meer Verzekeringen in Honselersdijk leggen uit waarom juist

MORE
Gratis energiescans voor ondernemers in Westland
Gratis energiescans voor ondernemers in Westland

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden van minimaal 100m2 in Nederland een energielabel C of beter hebben om kantoorfuncties uit te mogen blijven voeren. Vastgoedeigenaren of huurders van kantoorpanden in Westland kunnen tot en met 30 november een gratis scan aanvragen om het energielabel van hun pand te laten bepalen. Aanvulling: naast dat deze

MORE
‘Goede maatregelen voor koopkracht, maar bewaak economie’
‘Goede maatregelen voor koopkracht, maar bewaak economie’

Het is goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren en dat er zo’n 600 mln. beschikbaar komt voor het mkb. Verder heeft het kabinet aangekondigd serieus iets te gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven. Voor deze groep is snel actie nodig en dit is dan ook

MORE
Aanpassing erfregels kunnen familiebedrijven midscheeps raken
Aanpassing erfregels kunnen familiebedrijven midscheeps raken

‘Aanpassing van de spelregels voor de overdracht van familiebedrijven aan de volgende generatie kan desastreus uitpakken voor onder meer de vele middelgrote familiebedrijven in ons land.’ Dat schrijft MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet. Familiebedrijven cruciaal In Nederland kennen we de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze heeft als doel te voorkomen dat

MORE
Vraag het de raad week 35
Vraag het de raad week 35

Nauwgezet volgen wij de commissie- en raadsvergaderingen van Gemeente Westland. Onderwerpen die het Westlandse bedrijfsleven raken brengen wij extra onder de aandacht van indieners en waar nodig informeren wij de raad over de standpunten van ondernemers. Commissie Bestuur en Economie van de Gemeente Westland (1 september 2022) In deze commissie komt de wijkagent jeugd te

MORE
Goed idee voor de Westlandse economie? Vraag subsidie aan!
Goed idee voor de Westlandse economie? Vraag subsidie aan!

De gemeente Westland werkt samen met het Westlandse bedrijfsleven om de economie veerkrachtig te maken en te houden. Met de Westland Agenda III stelt de gemeente een budget van € 3 miljoen beschikbaar, waarbij er van uit gegaan wordt dat vanuit bedrijfsleven (minstens) 50% wordt ingebracht. Waar kun je als MKB-ondernemer een aanvraag voor indienen?

MORE
Eerste projecten Westland Agenda III met een positief advies

In de zomer van 2021 heeft Gemeente Westland in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven Westland Agenda III geïntroduceerd.  Gezamenlijke fondsen van gemeente en bedrijven hebben als oogmerk in te zetten op een veerkrachtige economie door het opzetten van projecten en het uitvoeren van activiteiten. Voor de uitvoering ervan is van overheidswege € 3 miljoen beschikbaar,

MORE
Wethouder Albert Abee: “Samenwerking met  mkb sterk verbeterd”
Wethouder Albert Abee: “Samenwerking met mkb sterk verbeterd”

Veel tijd om zich in te werken was wethouder Albert Abee niet gegund. Toen hij in februari 2020 aantrad, kon hij niet vermoeden dat hij een paar weken later zijn kennismakingsgesprekken alleen nog digitaal kon voeren. “Corona speelde en speelt een grote rol binnen mijn portefeuille. Niet op de laatste plaats omdat de pandemie enorme

MORE
Wethouder Pieter Varekamp over  gemeentelijk inkoopbeleid “Bij voorkeur zakendoen met Westlandse ondernemers”
Wethouder Pieter Varekamp over gemeentelijk inkoopbeleid “Bij voorkeur zakendoen met Westlandse ondernemers”

Wil je als Westlandse ondernemer zakendoen met de gemeente Westland? Stap één is je bedrijf inschrijven in de database van lokale ondernemers. “Niet omdat dit een voorwaarde is”, licht wethouder Pieter Varekamp toe, “maar omdat je dan in ieder geval zichtbaar voor ons bent. Wij geven bij de inkoop van producten en diensten de voorkeur

MORE
MART VALSTAR &  ERIC DE WINTER  ‘Westland Agenda III versterkt Westlandse economie’
MART VALSTAR & ERIC DE WINTER ‘Westland Agenda III versterkt Westlandse economie’

Na succesvolle afronding van Westland Agenda I en II heeft Gemeente Westland besloten wederom samen te werken met het Westlandse bedrijfsleven onder de noemer ‘Westland Agenda III’. Begin juli heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een start is gemaakt met de samenwerking. In totaal is er in de komende jaren een bedrag beschikbaar van €3 miljoen

MORE
Westland Agenda
Westland Agenda

Westland Agenda III versterkt Westlandse economie Na succesvolle afronding van Westland Agenda I en II heeft Gemeente Westland besloten wederom samen te werken met het Westlandse bedrijfsleven onder de noemer ‘Westland Agenda III’. Begin juli heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een start is gemaakt met de samenwerking. In totaal is er in de komende jaren

MORE
Westland Agenda III zet in op veerkrachtige economie
Westland Agenda III zet in op veerkrachtige economie

Op donderdag 8 juli 2021 heeft de gemeente Westland in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven Westland Agenda III geïntroduceerd. Dit is een programma waarbij Westlands bedrijfsleven en gemeente Westland gezamenlijk budget hebben ingebracht om projecten en activiteiten uit te voeren. Het doel hiervan is in te zetten op een veerkrachtige economie. De gemeente stelt voor

MORE
Onderwerpen inspreeksessies

1.1 Consistent economisch beleid MKB Westland zet zich in voor een gezonde, Westlandse economie. Hier hoort een overheid bij die betrouwbaar is en een consistente koers vaart. Zo heeft MKB Westland zich in het voorjaar van 2019 hard gemaakt voor het matigen van de OZB-stijging voor bedrijven. Gemeente Westland moet in het geval van tekorten

MORE
BCC Westland ‘De mensen achter het bedrijvencontactcentrum Gemeente Westland’
BCC Westland ‘De mensen achter het bedrijvencontactcentrum Gemeente Westland’

Wanneer een ondernemer met Gemeente Westland contact opneemt, krijgt deze te maken met het Bedrijven Contact Centrum (BCC). Het vroegere bedrijvenloket bestaat uit een enthousiast team van vijf ambtenaren. Streamer maakt kennis met de vijf medewerkers die ieder een eigen expertise hebben. Van ondernemers, voor ondernemers “Wat mensen misschien niet altijd verwachten is dat de

MORE
VNO NCW Westland-Delfland en MKB Westland vragen om verder uitstel lokale belastingen.
VNO NCW Westland-Delfland en MKB Westland vragen om verder uitstel lokale belastingen.

VNO-NCW Westland-Delfland en MKB Westland doen een dringend beroep op Gemeente Westland om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde, lokale belastingen terug te betalen. “Landelijk is die termijn op 29 september verruimd naar 36 maanden op verzoek van de hele Tweede Kamer. Wij vragen u op lokaal niveau hetzelfde te doen. Eén lijn

MORE
Hoe richt Gemeente Westland, Westland in? Lees mee met de Omgevingsvisie
Hoe richt Gemeente Westland, Westland in? Lees mee met de Omgevingsvisie

Gemeente Westland is bezig met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Op hun verzoek delen wij dan ook dit bericht waarin de gemeente meer uitleg geeft over dit proces en u vraagt mee te lezen en feedback te geven op deze omgevingsvisie. Westland is volop in ontwikkeling. We willen het tuinbouwcluster de ruimte geven hier te

MORE
Zakendoen met Gemeente Westland? Meld je aan!
Zakendoen met Gemeente Westland? Meld je aan!

Wethouder Pieter Varekamp laat er geen misverstand over bestaan: “We zijn op de goede weg in Westland als het gaat om het inkoopbeleid. Het beleid wordt tweejaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast.” Gemeente Westland heeft in 2019 het inkoopbeleid tegen het licht gehouden en de nodige aanpassingen gedaan. Voornaamste wijziging is het aanpassen van de

MORE
Brexit drukt stemming bedrijfsleven
Brexit drukt stemming bedrijfsleven

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het ondernemersvertrouwen gedaald. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) onder ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven. Een groeiend aantal ondernemers verwacht negatieve gevolgen van de Brexit. Autobranche in mineur, bouw positief In de meeste bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal minder dan in het vierde kwartaal van

MORE