MART VALSTAR &  ERIC DE WINTER  ‘Westland Agenda III versterkt Westlandse economie’

Na succesvolle afronding van Westland Agenda I en II heeft Gemeente Westland besloten wederom samen te werken met het Westlandse bedrijfsleven onder de noemer ‘Westland Agenda III’. Begin juli heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een start is gemaakt met de samenwerking. In totaal is er in de komende jaren een bedrag beschikbaar van €3 miljoen vanuit de gemeente voor diverse projecten. Streamer maakt kennis met twee leden van de stuurgroep.

Stuurgroep
“De rol van de stuurgroep is divers, het belangrijkst is dat het geld goed wordt besteed, het gaat immers om algemene middelen. Wij adviseren over geschikte activiteiten en projecten, het stellen van prioriteiten binnen deze projecten en het stimuleren van de aanvragen. Kortom; we bewaken de voortgang van de Westland Agenda III.” zegt lid van de stuurgroep Eric de Winter. In het dagelijks leven is De Winter directeur-eigenaar van De Winter Logistics en tevens vice-voorzitter van MKB Westland.

Veerkrachtige Westlandse economie
Naast MKB Westland zijn ook Glastuinbouw Nederland, Patijnenburg, Rabobank, ROM Innovation Quarter en enkele
ondernemers op eigen titel
vertegenwoordigd in de stuurgroep. Een deskundige en diverse groep managers en ondernemers zal zich bezighouden met de aanvragen. Namens VNO-NCW Westland-Delfland heeft Mart Valstar zitting, hij is
bestuurslid bij de
belangenorganisatie en DGA bij Best Fresh in Poeldijk. “De doelstelling is het creëren van een veerkrachtige Westlandse economie die tegen een stootje kan en klaar is voor de toekomst. In gezamenlijkheid zijn er zes thema’s benoemd: Innovatie &
ontwikkeling, Duurzaamheid & gezondheid, Arbeidsmarkt & onderwijs, Werklocaties & dorpscentra, Toerisme &
recreatie en Agrologistiek. Hiervoor kunnen
subsidie-aanvragen
worden ingediend.”

Eerste aanvragen ingediend
Op de aanvragen formuleert de stuurgroep een advies, uiteindelijk neemt het College van B&W het besluit tot eventuele toekenning. Voorwaarden zijn onder andere dat de activiteiten waar de aanvraag over gaat, nog niet begonnen zijn. Ook moet het project binnen drie maanden na aanvraag zijn aangevangen en uiterlijk na drie jaar zijn afgerond. De Winter licht de stand van zaken toe: “Begin september hebben we de eerste inhoudelijke bijeenkomst gehad met de stuurgroep, we hebben al vijf aanvragen kunnen beoordelen. Het leeft binnen het Westlandse bedrijfsleven, maar we staan zeker open voor meer aanvragen. Ondernemers kunnen als geen ander ‘out of the box’ denken. Met een financiële stimulans is dit nu een goed moment om te innoveren.”

Aanleiding
Bij eerdere Westland Agenda’s was Valstar ook betrokken, deze programma’s zijn met succes afgerond: “Het mooie is dat er via de publiek-private samenwerking grote successen zijn geboekt. Bijvoorbeeld op het gebied van geothermie, biobase, nieuwe verdienmodellen en logistiek. Hoewel de voorspelde coronacrisis in veel branches is uitgebleven, is het goed dat Gemeente Westland onderkent dat een investering in de brede economie hard nodig is. Zo kan de Westlandse economie voorop blijven lopen, stilstand is achteruitgang. Innoveren moet je niet alleen doen als het slecht gaat, ook bij goede economische tijden moet je vooruit kijken.”

Ook open voor MKB
“We moeten innovatie blijven aanmoedigen, dat kan via bestaande bedrijven én via start-ups. MKB’ers kunnen zeker ook gebruikmaken van de subsidieregeling. Het is niet voorbehouden aan grote bedrijven alleen. De breedte van het ondernemerschap moet worden vertegenwoordigd in de uit te geven subsidies. Het idee moet leidend zijn, de subsidie moet erop volgen. Ook zou het mooi zijn als we linkjes kunnen maken tussen de Greenport en bijvoorbeeld TU Delft en de Rotterdamse haven, we kunnen veel van elkaar leren en hebben elkaar nodig.” besluit De Winter.