Samen met andere belangenorganisaties en onderwijsinstellingen in Westland kijken wij hoe arbeidsmarkt, onderwijs en bedrijfsleven op elkaar aan kunnen sluiten. Denk hierbij aan vraaggerichte werkgelegenheidsprojecten, het verzorgen van stageplaatsen en kennisdeling.

 

Stageplek Marketing-/Communicatie
Stageplek Marketing-/Communicatie

Vanaf september Ben jij op zoek naar een uitdagende stageplek op het gebied van marketing en communicatie? Dan hebben wij een interessante mogelijkheid voor jou! Wij bieden een stageplek aan waar je volop de gelegenheid krijgt om je talenten te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen diverse facetten van de marketing- en communicatiewereld.  

MORE
Beursvloer Westland
Beursvloer Westland

Donderdag 20 oktober vindt de 9e editie van Beursvloer Westland plaats in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Een jaarlijks event waar lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties en verenigingen elkaar ontmoeten, met als doel om mooie matches te sluiten. Op de beursvloer komen vraag en aanbod bij elkaar. Menskracht, advies, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, creativiteit of

MORE
30 september: Dag van de Westlandse Techniek
30 september: Dag van de Westlandse Techniek

Elk jaar wordt op de laatste vrijdag in september in het Westland de Dag van de Westlandse Techniek georganiseerd. Een laagdrempelig bezoek van basisscholen aan techniekbedrijven. Leerlingen van groepen 7 en 8 maken kennis met twee techniekbedrijven, een bezoek van 9:00-10:00 uur en een bezoek van 10:30-11:30 uur. Bijna 40 klassen, en daarmee 1000 kinderen,

MORE
Oproep aan ondernemers in het Westland!
Oproep aan ondernemers in het Westland!

Taalhuis Westland zet zich samen met partners in voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Dat doen we onder andere door persoonlijke begeleiding van taalmaatjes aan (nieuwe) Westlanders om te helpen met de Nederlandse taal. Kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde om je te kunnen redden in de maatschappij en heeft grote invloed bij

MORE
WNTweb en MKB Westland zetten zich in voor beroepenbank
WNTweb en MKB Westland zetten zich in voor beroepenbank

Hoe kunnen we kinderen en jongeren beter begeleiden bij hun beroepskeuze? Hoe zorgen we ervoor dat meer leerlingen voor techniek kiezen en hoe voorkomen we dat de Westlandse jeugd de regio verlaat om elders te gaan werken? Op die drie vraagstukken is natuurlijk niet één antwoord. Een zogenaamde beroepenbank zou echter wel een deel van

MORE
Landelijke kopstukken spreken in Westland over Brede Welvaart
Landelijke kopstukken spreken in Westland over Brede Welvaart

In De Veiling (voorheen De Leuningjes) in Poeldijk hebben MKB Westland, MVO Westland, Patijnenburg en VNO-NCW Westland-Delfland een succesvolle bijeenkomst gehouden met het thema ‘Brede Welvaart in Westland… Hoe dan?’. Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW was blij om weer werkbezoeken af te kunnen leggen: “Ik ben nu een jaar voorzitter en heb veel afspraken online

MORE
SW onderneemt:  ‘De ISW-leerling van nu is de MKB-werknemer van de toekomst’
SW onderneemt: ‘De ISW-leerling van nu is de MKB-werknemer van de toekomst’

Iedere MKB-ondernemer met een langetermijnvisie denkt er wel eens over na: hoe kom ik ook in de toekomst aan voldoende in Westland gewortelde werknemers? U kúnt natuurlijk voor de poort van een scholengemeenschap gaan staan om de beste leerlingen voor de neus van uw collega-ondernemers weg te kapen. Dat is echter niet sjiek en ook

MORE
Patijnenburg Samen voorkomen dat de kwetsbare groep de dupe wordt
Patijnenburg Samen voorkomen dat de kwetsbare groep de dupe wordt

Hoe zorgen we er als Westlandse MKB-ondernemers gezamenlijk voor dat de schade van de het coronavirus voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo beperkt mogelijk blijft? Neem voordat u als werkgever overhaaste beslissingen neemt éérst contact op met Patijnenburg. Dan kunnen we misschien voorkomen dat mensen de uitkering in moeten. Nog maar een

MORE
MVO-symposium ‘Het personeel van morgen; hoe wérkt het in 2027?’
MVO-symposium ‘Het personeel van morgen; hoe wérkt het in 2027?’

Al eens nagedacht over uw personeelbestand van 2020? Kunnen uw huidige medewerkers mee in de ontwikkelingen van uw bedrijf? Komende jaren neemt de automatisering een enorme vlucht, maar wat betekent dit voor uw (toekomstige) medewerkers. Wat moeten ze kunnen? Hoe blijft u interessant voor aanstormend talent in een arbeidsmarkt die onder druk staat. Gastheer Jeroen

MORE
SummerLab to the next level! Editie 2016

“VakKracht voor de jeugd” Jouw passie, jouw VakKracht, onze jeugd. Neem plaats in Westland SummerLab 2016! Na een zeer geslaagd eerste Summerlab in 2015, zijn we klaar voor ‘the next level’. Ook dit jaar zijn wij vastberaden om de Westlandse jeugd van 8 t/m 14 jaar een aantal inspirerende ochtenden te laten beleven. Ochtenden waarin

MORE