Oproep aan ondernemers in het Westland!

Taalhuis Westland zet zich samen met partners in voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Dat doen we onder andere door persoonlijke begeleiding van taalmaatjes aan (nieuwe) Westlanders om te helpen met de Nederlandse taal. Kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde om je te kunnen redden in de maatschappij en heeft grote invloed bij de zoektocht naar een baan. Door als taalmaatje laaggeletterden te helpen vergroot je de kans voor deze groep om (vrijwilligers)werk te vinden en verbeter je hun positie op de arbeidsmarkt.

Sinds 5 jaar zetten bekende Westlanders zich in als taalmaatje. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven (8 t/m 14 september) besteden wij daar extra aandacht aan. Dit jaar vragen we werkgevers/ondernemers om zich aan te melden. Enkele bekende ondernemers die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet zijn Mart Valstar, Menno Weverling, Koos Verbeek en Pim Koelemij. Want hoewel laaggeletterdheid deelname in de maatschappij in de weg staat, hebben de meeste laaggeletterden wel betaald werk. Graag zetten wij bekende werkgevers in om andere Westlanders te motiveren om ook Taalmaatje te worden.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven wordt op donderdagochtend 8 september de training gegeven door Stichting Lezen en Schrijven. Ben je enthousiast geworden (of ken je iemand in je netwerk die geschikt is en wil je je aanmelden om mee te doen? Dan legt Taalhuis Westland met alle liefde het project verder uit. Neem dan contact op met Femke Hofland via fhofland@bibliotheekwestland.nl.