Dit zijn de actiepunten van MKB Westland:

 • Meewerken aan aantrekkelijk IMAGO Westland
 • Aandacht voor aantrekkelijk ondernemen in Westland
 • Aandacht voor maatschappelijke vraagstukken
 • Aandacht voor parkeerbeleid in gemeente Westland
 • Aandacht voor de centrumplannen van de kernen
 • Aandacht voor regelgeving gemeente (deregulering)
 • Aandacht voor structuurvisie
 • Aandacht voor aanbestedingsbeleid
 • Aandacht voor reclamebeleid

 Voorlichtingen voor ondernemers:

 • Preventie
 • Parkmanagement
 • Subsidieregelingen voor personeel
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • BIZ informatiebijeenkomsten