Al vele jaren maakt MKB Westland zich sterk voor de ondernemersbelangen in Westland. We zijn dan ook een sterke en serieuze gesprekspartner voor de MKB-bedrijven in Westland. We zitten aan tafel met gemeente en organisaties om de belangen van de ondernemers in het Westland te behartigen.  Het is een uitdaging om samen te zorgen voor een gezond vestigingsklimaat en een goed ondernemersklimaat. Daarover maken we afspraken met de lokale politiek, maar we investeren ook in kennisdeling. Durf van elkaar te leren. Dankzij het MKB investeringsfonds gaan wij daar de komende jaren stevig op inzetten.

We willen ook graag ondernemers informeren over onderwerpen die er toe doen. Denk aan zaken als bereikbaarheid, regelgeving, veiligheid, de detailhandelsstructuurvisie etc. Als MKB Westland zijn we ook in tal van overlegorganen vertegenwoordigd. Zoals: Platform Mobiliteit, de Marktcommissie en nog veel meer andere overlegorganen.

Tenslotte vinden we het erg belangrijk dat ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Om te netwerken, om oude contacten aan te halen of om eens gewoon even samen gezellig wat te drinken en te eten. Klik hier voor de vaste agenda items.

Tel:  0174 72 58 18

Email: info@mkbwestland.nl