‘Samen’ is een veelgebruikt woord in Westland. Als Westlanders en Westlandse ondernemers ergens goed in zijn is het er samen de schouders onder zetten. Ondernemers in Westland maken zich op veel vlakken sterk voor het Westland en de inwoners. Sportclubs worden gedragen door ondernemers en ook acties voor goede doelen worden met open armen ontvangen.

Ondernemers zetten zich in voor Maatschappelijk Ondernemen Westland, in het Ondernemersklankbord ondersteunen (oud) ondernemers andere ondernemers bij vraagstukken, de Krediet Unie is er om ondernemers financieel te helpen, ondernemers sluiten bij WNTweb aan als het gaat om educatie en zo zijn er vele initiatieven die wij hier bundelen.

 

Vitale medewerkers
Vitale medewerkers

Als welzijnsorganisatie heeft Vitis Welzijn geconstateerd dat veel werkgevers regelmatig geconfronteerd worden met vragen en/of gebeurtenissen bij de medewerkers. Zo zijn medewerkers steeds vaker mantelzorger, zijn mensen ondanks een groot netwerk soms eenzaam, blijkt laaggeletterdheid vaker voor te komen dan je denkt en in de huidige tijd zijn ook financiële zorgen medewerkers niet vreemd. Vitis

MORE
Patijnenburg Catering: Ontbijt- en lunchservice … zonder beperkingen!’
Patijnenburg Catering: Ontbijt- en lunchservice … zonder beperkingen!’

Lekker lunchen met hart voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kan je vanaf nu terecht bij Patijnenburg Catering! De lekkerste lunches, broodjes, hapjes én drankjes, en (eventueel) ontbijtjes worden verzorgd door de medewerkers van Patijnenburg en tegen scherpe tarieven bij u op de zaak bezorgd. Het goede nieuws: als MKB’er kunt u

MORE
Westlandse bedrijven tonen maatschappelijke betrokkenheid
Westlandse bedrijven tonen maatschappelijke betrokkenheid

Ooit kwam Wateringer Peter Tangel voor zijn werk in contact met creatieve ondernemers. In samenwerking met Kees Huisman van basisschool De Horizon werden woningen en tuinen opgeknapt, specifiek voor mensen die een steuntje konden gebruiken. Hij verplaatste het plan naar Leerdam en uiteindelijke landde ‘Kleine Ingrepen Mooie Gevolgen’ in 2013 in Westland.  Hart voor de

MORE
MKB Westland & MVO Westland
MKB Westland & MVO Westland

MKB Westland & MVO Westland Shirley Schelkers, voorzitter MKB Westland “MKB Westland heeft aan de basis gestaan van MVO Westland. Als één van de founding fathers blijf je altijd een ambassadeur. MKB Westland vult dit ambassadeurschap met volle overtuiging in; er worden samen evenementen georganiseerd waarbij ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ een vast thema is. Ook

MORE
Robert Heuchemer van Fixxt: “Onafhankelijke kijk van Ondernemersklankbord heel waardevol”
Robert Heuchemer van Fixxt: “Onafhankelijke kijk van Ondernemersklankbord heel waardevol”

Ik heb zelf veel aan het Ondernemersklankbord gehad. Als beginnend ondernemer is het fijn om advies te krijgen en om af en toe te sparren. Ik heb inmiddels ook een aantal van mijn klanten naar het OKB verwezen. Als je als ondernemer in een lastige fase zit, kunnen zij je echt goed op weg helpen.”

MORE
Energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een laag inkomen
Energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een laag inkomen

De energiekosten zijn flink gestegen. Dit kan het betalen van de energierekening lastig maken. Woont u in Westland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een eenmalige bijdrage ontvangen. Dit noemen we de Energietoeslag. Het verschilt per gemeente wie deze toeslag krijgt en hoe hoog dit bedrag is. De Energietoeslag bedraagt in gemeente

MORE
Rob’s MVO Challenge: Een resultaat om  trots op te zijn
Rob’s MVO Challenge: Een resultaat om trots op te zijn

In acht maanden tijd 50 nieuwe partnerbedrijven vinden voor MVO Westland.’ Met die uitdaging ging Rob Veenman op 1 april 2021 aan de slag. Rob’s MVO Challenge is inmiddels afgelopen; tijd om de balans op te maken. “Een meer dan geslaagde actie”, constateert Rob. Inge Vermeulen, directeur van Patijnenburg en ambassadeur van MVO Westland is

MORE
Fitwinkel Naaldwijk heet nu FitForce1 Bedrijfsfitness ook belangrijk arbeids­marktinstrument
Fitwinkel Naaldwijk heet nu FitForce1 Bedrijfsfitness ook belangrijk arbeids­marktinstrument

Ondernemen is topsport. Dat weet iedere MKB’er. Daarom is het als ondernemer belangrijk om in shape te blijven, bijvoorbeeld via de krachtige cardio- en fitnessapparaten van FitForce1 in Naaldwijk. Vergeet daarbij vooral ook uw medewerkers niet! Steeds vaker ontdekken ook ondernemers de voordelen van een gezonde, sportieve levensstijl. Het houdt scherp, geeft meer energie, maakt

MORE
Landelijke kopstukken spreken in Westland over Brede Welvaart
Landelijke kopstukken spreken in Westland over Brede Welvaart

In De Veiling (voorheen De Leuningjes) in Poeldijk hebben MKB Westland, MVO Westland, Patijnenburg en VNO-NCW Westland-Delfland een succesvolle bijeenkomst gehouden met het thema ‘Brede Welvaart in Westland… Hoe dan?’. Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW was blij om weer werkbezoeken af te kunnen leggen: “Ik ben nu een jaar voorzitter en heb veel afspraken online

MORE
MKB Westland biedt gemeenteraad manifest aan
MKB Westland biedt gemeenteraad manifest aan

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden, heeft MKB Westland een manifest met de titel ‘Vitaal ondernemen in Westland’ uitgebracht. De visie is geschreven door MKB Westland, na consultatie van de BIZ-besturen en meerdere kringgesprekken met leden. “Uiterlijk in het derde kwartaal zullen de meeste politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s presenteren, deze

MORE
Vitaal ondernemen in Westland
Vitaal ondernemen in Westland

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden, heeft MKB Westland een manifest met de titel ‘Vitaal ondernemen in Westland’ geschreven. Deze visie ligt nu voor u en is geschreven na consultatie van de BIZ-besturen en meerdere kringgesprekken met leden. MKB Westland hoopt dat er in kan worden gezet op een coronaherstelplan

MORE
‘Doe mee aan Rob’s MVO Challenge!’
‘Doe mee aan Rob’s MVO Challenge!’

Het kan niemand ontgaan zijn; Rob Veenman rijdt met een campagne-auto van Rob’s MVO Challenge door het Westland. De campagne staat in het teken van het 10-jarig bestaan van MVO Westland en is te zien op de WOS. De challenge is vernoemd naar de bekende Westlander Rob Veenman; “In de coronatijd keken mensen meer naar

MORE
‘MVOWestland werkt door’ – Valentijnslunch -Talkshow – 17 februari
‘MVOWestland werkt door’ – Valentijnslunch -Talkshow – 17 februari

Ook in het nieuwe jaar organiseren MKB Westland, MVO Westland en VNO-NCW Westland Delfland webinars die gericht zijn op ondernemers. Nu de wereld helaas nog enige tijd op slot zit, zijn deze online bijeenkomsten een ideale manier om geïnspireerd te raken en de kennis te verbreden. Kom met ons inspiratie opdoen en lunchen tijdens de

MORE
Patijnenburg Samen voorkomen dat de kwetsbare groep de dupe wordt
Patijnenburg Samen voorkomen dat de kwetsbare groep de dupe wordt

Hoe zorgen we er als Westlandse MKB-ondernemers gezamenlijk voor dat de schade van de het coronavirus voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo beperkt mogelijk blijft? Neem voordat u als werkgever overhaaste beslissingen neemt éérst contact op met Patijnenburg. Dan kunnen we misschien voorkomen dat mensen de uitkering in moeten. Nog maar een

MORE
UITNODIGING WEBINAR ‘Financieel Vitaal Ondernemen’
UITNODIGING WEBINAR ‘Financieel Vitaal Ondernemen’

Uiteraard heeft de coronacrisis een enorme impact op jou als ondernemer. Daarom bieden wij jou een interactieve webinarserie aan die in het teken staat van de MVO-thema’s: de waarde van werk en de gezondheid van de mens en bedrijf. In dit laatste webinar gaan wij dan ook in op de gezondheid van jouw bedrijf. Want

MORE
Samenwerking Ondernemersklankbord
Samenwerking Ondernemersklankbord

Het Ondernemersklankbord is als vrijwilligersorganisatie van oud-ondernemers  en specialisten al  40 jaar actief in hulpverlening en steun aan ondernemers. Met MKB-Nederland bestaat er al jarenlang een partnerschap en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof is ambassadeur van het Ondernemersklankbord (OKB). Mede door de coronacrisis en de directe gevolgen hiervan voor de Westlandse ondernemers worden nu stappen gezet naar

MORE
Patijnenburg en gemeente Westland  al jarenlang partners
Patijnenburg en gemeente Westland al jarenlang partners

‘Een Westland zonder Patijnenburg? Ondenkbaar!’ Al 66 jaar is Patijnenburg hét sociaal werkbedrijf van Westland. In die bijna zeven decennia is het als kernpartner onlosmakelijk verbonden aan de gemeente Westland. Beide partijen kunnen eenvoudigweg niet zonder elkaar. En zelfs al zouden ze dat wel kúnnen, dan wíllen ze het niet. MKB-ondernemers in Westland plukken al

MORE
Column: Vitaliseer je bedrijf, maar begin bij jezelf
Column: Vitaliseer je bedrijf, maar begin bij jezelf

In een eerdere column in dit magazine heb ik al eens aandacht besteed aan het feit dat ook werknemers ‘onderhoud’ nodig hebben om goed te blijven presteren. Goed presterende werknemers dragen immers in niet geringe mate bij aan het succes van je bedrijf. Dat ‘onderhoud’ meer is dan een jaarlijks beoordelingsgesprek is wel duidelijk, maar

MORE
MVO-symposium ‘Het personeel van morgen; hoe wérkt het in 2027?’
MVO-symposium ‘Het personeel van morgen; hoe wérkt het in 2027?’

Al eens nagedacht over uw personeelbestand van 2020? Kunnen uw huidige medewerkers mee in de ontwikkelingen van uw bedrijf? Komende jaren neemt de automatisering een enorme vlucht, maar wat betekent dit voor uw (toekomstige) medewerkers. Wat moeten ze kunnen? Hoe blijft u interessant voor aanstormend talent in een arbeidsmarkt die onder druk staat. Gastheer Jeroen

MORE
Online onderzoek Patijnenburg! Werkt u mee?
Online onderzoek Patijnenburg! Werkt u mee?

Geachte ondernemer, Patijnenburg bestaat alweer meer dan 60 jaar. We willen graag van u weten hoe u tegen Patijnenburg aankijkt, wat de naam oproept en wat u van het logo vindt. Hiervoor willen we graag maximaal 10 minuten van uw tijd vragen om een vragenlijst in te vullen. Via https://goo.gl/forms/8MmOi24kl3 krijgt u een aantal vragen over het

MORE
Kredietunie Westland bouwt aan startkapitaal
Kredietunie Westland bouwt aan startkapitaal

Kredietunie Westland is afgelopen december opgericht met als doel het vergroten van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het Westland en daarmee het versterken van de Westlandse economie en het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in het Westland, inclusief Midden Delfland. Het bestuur, bestaande uit voorzitter Evert van Malkenhorst, secretaris Pieter Hoogerbrugge, penningmeester

MORE
Uitnodiging: Ondertekening Westlands Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2020 op 23 april 2015

Beste leden, Samen staan we voor de opgave om te werken aan een gezond en maatschappelijk verantwoord ondernemersklimaat! Op dit moment staan er in Westland onnodig veel mensen aan de kant. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en die graag weer mee doen binnen één van onze bedrijven. Geen makkelijke opgave, dat realiseren we

MORE
Intensieve samenwerking tussen MKB Westland en MVO Westland
Intensieve samenwerking tussen MKB Westland en MVO Westland

Onlangs ondertekenden MKB Westland en MVO Westland een partnerovereenkomst voor de komende 3 jaar. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is dat MVO Westland zich kan presenteren aan de leden van MKB Westland. Het populaire evenement BeachPraet krijgt zodoende de komende drie jaar een ‘MVO-sausje’. Hoe dit er uit zal komen te zien merken de

MORE
Oprichting Kredietunie Westland een feit
Oprichting Kredietunie Westland een feit

Naaldwijk, donderdag 3 december 2015 Gisteren is de eerste stap gezet voor het oprichten van een kredietunie voor het MKB in het Westland; de oprichtingsakte van de Coöperatieve Kredietunie Westland U.A.  is om 14:00 uur ondertekend door  het oprichtingsbestuur: voorzitter Evert van Malkenhorst, secretaris Pieter Hoogerbrugge, penningmeester Aad Kester en algemeen bestuurslid Cees van Veldhoven.

MORE
Henk Salome nieuwe voorzitter MKB Westland en lokale aanjager MVO Westland
Henk Salome nieuwe voorzitter MKB Westland en lokale aanjager MVO Westland

Op donderdag 18 juni was het weer tijd voor ‘BeachPreat’. Net als voorgaande jaren was Bondi Beachclub het decor voor deze zomerse netwerkbijeenkomst van MKB Westland. De bijeenkomst werd druk bezocht, er waren meer dan 200 ondernemers. Alle ingrediënten waren aanwezig, zodat het een perfecte, zomerse en gezellige ‘Beachpraet’ werd in een ongedwongen sfeer. Het

MORE
Intensieve samenwerking tussen MKB Westland en MVO Westland
Intensieve samenwerking tussen MKB Westland en MVO Westland

Onlangs ondertekenden MKB Westland en MVO Westland een partnerovereenkomst voor de komende 3 jaar. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is dat MVO Westland zich kan presenteren aan de leden van MKB Westland. Het populaire evenement BeachPraet krijgt zodoende de komende drie jaar een ‘MVO-sausje’. Hoe dit er uit zal komen te zien merken de

MORE