Vitaal ondernemen in Westland

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden, heeft MKB Westland een manifest met de titel ‘Vitaal ondernemen in Westland’ geschreven. Deze visie ligt nu voor u en is geschreven na consultatie van de BIZ-besturen en meerdere kringgesprekken met leden.

MKB Westland hoopt dat er in kan worden gezet op een coronaherstelplan en eventuele voortzetting van Westland Agenda III. Ook is het volgens ons nu niet het juiste moment om belastingen voor ondernemers te verhogen. Het vergunningstraject moet in deze tijden nog soepeler kunnen lopen, de processen moeten continu worden getoetst. Verder blijft ook communicatie een blijvend punt van aandacht; betrokken ondernemers informeren bij relevante wijzigingen is voor hen van levensbelang.

Hopelijk zal de inhoud van dit manifest landen in de verschillende programma’s van politieke partijen en uiteindelijk ook in het coalitie-akkoord dat in het voorjaar van 2022 zal worden geschreven. Visievorming heeft veel tijd en geld gekost, maar er is in sommige kernen nog niets gebeurd. Wij hopen dat dit manifest voor u mede een bron kan zijn voor het verder op orde brengen van vitaal ondernemen in Westland.

Bekijk hier het manifest: Vitaal ondernemen in Westland