MKB Westland biedt gemeenteraad manifest aan

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden, heeft MKB Westland een manifest met de titel ‘Vitaal ondernemen in Westland’ uitgebracht. De visie is geschreven door MKB Westland, na consultatie van de BIZ-besturen en meerdere kringgesprekken met leden. “Uiterlijk in het derde kwartaal zullen de meeste politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s presenteren, deze worden in en kort na de zomer geschreven. Het is belangrijk om ons geluid te laten landen in de programma’s, de in 2022 te formeren coalitie zal zich hierop baseren. Het is nu het juiste momenten om een wensenlijstje in te dienen.” zegt MKB Westland-voorzitter Shirley Schelkers.
MKB Westland hoopt dat Gemeente Westland betrouwbaar bestuur kan bieden en er in kan worden gezet op een coronaherstelplan en eventuele voortzetting van Westland Agenda III. Ook is het volgens de belangenorganisatie nu niet het juiste moment om belastingen voor ondernemers te verhogen. “Ook het vergunningstraject moet in deze tijden nog soepeler kunnen lopen, de processen moeten continu worden getoetst. Verder blijft ook communicatie een blijvend punt van aandacht; betrokken ondernemers informeren bij relevante wijzigingen is voor hen van levensbelang.”, aldus Schelkers.

Schelkers sluit af: “Onze grootste hartenkreet is: gemeente, kom tot concrete plannen! Visievorming heeft veel tijd en geld gekost, maar er is in sommige kernen nog niets gebeurd…”

Later dit jaar wordt in gezamenlijkheid met Glastuinbouw Westland en VNO-NCW Westland-Delfland een manifest met overlappende onderwerpen aangeboden aan de politieke partijen.

Lees meer over het manifest op:
www.mkbwestland.nl/vitaal-ondernemen-in-westland/