Patijnenburg en gemeente Westland  al jarenlang partners

‘Een Westland zonder Patijnenburg? Ondenkbaar!’

Al 66 jaar is Patijnenburg hét sociaal werkbedrijf van Westland. In die bijna zeven decennia is het als kernpartner onlosmakelijk verbonden aan de gemeente Westland. Beide partijen kunnen eenvoudigweg niet zonder elkaar. En zelfs al zouden ze dat wel kúnnen, dan wíllen ze het niet.

MKB-ondernemers in Westland plukken al jarenlang de vruchten van de ketensamenwerking tussen de gemeente Westland en Patijnenburg. Althans, als bedrijven voor het aantrekken van werknemers bereid zijn buiten de vaak platgereden arbeidsmarktpaden te treden. Inge Vermeulen van Patijnenburg: ‘Heel veel ondernemers in Westland doen dit al en zijn al aangesloten bij MVO Westland, waar ook gemeente Westland en Patijnenburg deel van uitmaken. Ze zien hun vacatures – ook zeer recent en veelvuldig – succesvol ingevuld door onze kandidaten. We leveren kandidaten in tal van sectoren. Mensen hebben soms een rugzakje, maar samen zorgen we ervoor dat ze met maatwerk begeleiding de vaardigheden creëren om de functie goed uit te kunnen oefenen. Het is daarbij wel belangrijk dat Westlandse ondernemers flexibel met een functieprofiel omgaan en bereid zijn écht in een kandidaat te investeren. Belangrijk voor ons is dat we de koudwatervrees van ondernemers wegnemen. Dat lukt steeds beter, al zijn er nog genoeg ondernemers die we ook graag aan ons klantenportfolio toe willen voegen.’

Kans

Wethouder Piet Vreugdenhil is helder naar die laatste groep: ‘Onze oproep aan ondernemers met koudwatervrees is: geef de mensen van Patijnenburg een kans. Dat doen wij ook. Niet alleen omdat dat van ons als gemeente verwacht wordt, maar ook omdat het letterlijk en figuurlijk werkt! Het behoort tot onze taak als gemeente Westland om te faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie aan Patijnenburg of vereenvoudigde regelgeving, zodat mensen niet in een doolhof belanden. Maar denk ook aan het op Westland gerichte inkoopbeleid.

‘We streven als gemeente Westland naar een inclusieve samenleving. Iedereen mag, nee móét meedoen. ’

Zelf spelen we als gemeente inmiddels ook steeds vaker de rol van werkgever en zijn we dus klant bij Patijnenburg. Waarom we dit allemaal doen? We streven als gemeente Westland naar een inclusieve samenleving. Iedereen mag, nee móét meedoen. Dat is niet alleen goed voor deze mensen zelf, maar ook voor onze Westlandse samenleving. We hoeven in dat geval minder uitkeringen te verzorgen. Dat geld kunnen we besteden aan bijvoorbeeld het zorgen voor een nóg beter Westlands ondernemers- en vestigingsklimaat.’

Voordelen

Volgens Vermeulen zijn de voordelen van een samenwerking met Patijnenburg voor een ondernemer legio: ‘Allereerst wordt zijn  vacature ingevuld. Tevens bewijzen bedrijven dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat bijdraagt aan het sociale imago van de onderneming. Dat kan bij een aanbesteding of offerteaanvraag toch net het verschil maken. Profiteer daarvan, zou ik zeggen.’

Vreugdenhil tot slot: ‘Patijnenburg en gemeente Westland kunnen – samen met onze Westlandse MKB-bedrijven – een groot verschil maken op economisch, sociaal én maatschappelijk gebied. Kom dus in actie. Hoe Westland eruit zou zien zonder Patijnenburg? Dat is gewoon ondenkbaar!’