Kredietunie Westland bouwt aan startkapitaal

Kredietunie Westland is afgelopen december opgericht met als doel het vergroten van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het Westland en daarmee het versterken van de Westlandse economie en het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in het Westland, inclusief Midden Delfland.

Het bestuur, bestaande uit voorzitter Evert van Malkenhorst, secretaris Pieter Hoogerbrugge, penningmeester Aad Kester en algemeen bestuurslid Cees van Veldhoven, is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de inrichting van Kredietunie Westland. De komende periode wordt gebruikt voor het werven van kapitaal van inleggers, zodat vanaf juli 2016 de eerste kredieten verstrekt kunnen gaan worden.

Projectleider aangetrokken
Ter ondersteuning van het bestuur is er een projectleider aangetrokken, Joost Verheijen.
Joost ondersteunt het bestuur van Kredietunie Westland bij de inrichting en opbouw van de kredietunie. “De afgelopen 20 jaar ben ik vooral werkzaam geweest in het coöperatieve bankwezen, waarvan meerdere jaren in het Westland. Naast mijn rol als projectleider van Kredietunie Westland heb ik een eigen adviespraktijk voor de financiering van duurzame investeringen.  Deze twee rollen vullen elkaar uitstekend aan”, aldus Joost Verheijen.

Presentaties en bijeenkomsten
De komende periode wordt gebruikt om meer bekendheid te geven aan het bestaan van Kredietunie Westland. De kredietunie is bij diverse bijeenkomsten aanwezig. De eerste was afgelopen dinsdag 29 maart. Tijdens de bijeenkomst van VNO-NCW Westland-Delfland, met als titel Bedrijfsfinanciering anno 2016, heeft Kredietunie Westland de mogelijkheden beschreven die de kredietunie aan bedrijven biedt. Naast het verstrekken van kredieten speelt ook de coaching van de kredietnemers door de geldverstrekkende leden een belangrijke rol.  Joost Verheijen: “Ondernemers die een klankbord hebben, die kunnen sparren met financiële- of vakspecialisten zijn in de regel meer succesvol dan ondernemers die er alleen voor staan. De coach fungeert als een klankbord, maar bewaakt ook het kredietrisico. Coaches hebben immers ook belang bij de betaling van rente en aflossing van kredietnemers”.

Onderlinge kredietverlening
Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet.  Het idee achter Kredietunie Westland is onderlinge kredietverlening tot € 250.000,- van, voor en door ondernemers uit het MKB in het Westland. Kredietunie Westland is een coöperatieve vereniging met een uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dat wil zeggen dat de leden ten hoogste aansprakelijk zijn voor het bedrag dat zij aan de kredietunie ter beschikking stellen. Wilt u meer informatie over Kredietunie Westland, bezoek dan onze website www.kredietuniewestland.nl of stuur een mail naar info@kredietuniewestland.nl.

Op de foto: Joost Verheijen tijdens presentatie bijeenkomst VNO-NCW Westland-Delfland.
Fotograaf: Fotostudio G.J. Vlekke