Landelijke kopstukken spreken in Westland over Brede Welvaart

In De Veiling (voorheen De Leuningjes) in Poeldijk hebben MKB Westland, MVO Westland, Patijnenburg en VNO-NCW Westland-Delfland een succesvolle bijeenkomst gehouden met het thema ‘Brede Welvaart in Westland… Hoe dan?’.

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW was blij om weer werkbezoeken af te kunnen leggen: “Ik ben nu een jaar voorzitter en heb veel afspraken online moeten voeren. Het is belangrijk om de verhalen en de voorbeelden persoonlijk te horen en mee te nemen naar Den Haag. Zo kunnen wij de belangen van ondernemers behartigen op de plek waar landelijk beleid wordt gemaakt.” Thijssen ging in een vlot lopend gesprek met dagvoorzitter Rob Veenman in op Agenda NL 2030 (Ondernemen voor brede welvaart) die MKB-Nederland en VNO-NCW in gezamenlijkheid hebben opgesteld. “Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid tot het opstellen van deze koers. Er zijn drie lijnen in te herkennen; uiteraard moeten ondernemers zich focussen op economische groei, dat is hun core business. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor kansengelijkheid op de arbeidsmarkt en er moet een verduurzamingsslag worden gemaakt. Zo blijft de samenleving stabiel, dat is erg belangrijk voor ondernemer én maatschappij in brede zin.”

In een rondetafelgesprek werden voorzitter Job Cohen van Cedris (vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt) en Rober Willemsen (bestuurslid MKB-Nederland en voorzitter Koninklijke Horeca Nederland) bevraagd over de visie. De Agenda NL 2030 kan op brede steun rekenen, bleek in het gesprek. Cohen gaf aan blij te zijn met de relatieve trendbreuk: “Vooral het hoofdstuk over een inclusievere arbeidsmarkt heeft onze aandacht. Nu werkt 12% van de bedrijven met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat moet groeien naar 50%.” Willemsen vulde uit ondernemersperspectief hierop aan: “De horeca heeft een grote uitdaging op het gebied van personeel, dat komt doordat in coronatijd veel mensen elders zijn gaan werken én we zijn als sector gegroeid van 300.000 naar 400.000 banen. Dit kunnen we deels oplossen door in te zetten op goede opleidingen, maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen. Randvoorwaarde is wel dat het implementeren behapbaar is, er moet juiste begeleiding zijn en er moeten afspraken over risico’s worden gemaakt.”

Aan het slot van de bijeenkomst werden lokale voorbeelden van een goede bemiddeling over het voetlicht gebracht. Zo werken bijvoorbeeld Leerdam Orchids en Rataplan met veel plezier samen met Patijnenburg. Sabina van Lint wordt via Patijnenburg gedetacheerd bij Rataplan en is blij met deze kans: “Mijn leven is compleet anders geworden nu ik weer werk, mijn dochter heeft weer een vrolijke moeder terug. Ik ga met plezier naar Rataplan elke werkdag.”  Ook mocht een kandidaat nog pitchen voor een volle zaal. “Ik heb drie visitekaartjes én een gesprek als resultaat!” riep de dame in kwestie na afloop blij.