Samenwerking Ondernemersklankbord

Het Ondernemersklankbord is als vrijwilligersorganisatie van oud-ondernemers  en specialisten al  40 jaar actief in hulpverlening en steun aan ondernemers. Met MKB-Nederland bestaat er al jarenlang een partnerschap en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof is ambassadeur van het Ondernemersklankbord (OKB). Mede door de coronacrisis en de directe gevolgen hiervan voor de Westlandse ondernemers worden nu stappen gezet naar een samenwerking waarin beide organisaties elkaar ook in deze regio versterken. Bij een constructief gesprek tussen Aad Janszen (voorzitter OKB Haaglanden), Peter Weber (coördinator OKB Haaglanden) en Willem Karel Nowee (penningmeester MKB Westland) mocht Streamer meeluisteren.

Willem Karel: Heel goed en noodzakelijk dat we elkaar spreken, onze beide organisaties behartigen de belangen van het Westlandse bedrijfsleven. Je zou verwachten dat er al eerder een officiële samenwerking aangegaan zou zijn.

Peter: Er zijn wel eens wat lijnen uitgegooid in het verleden en er werd door MKB Westland soms naar ons verwezen, maar een echt convenant is er nooit van gekomen. Wellicht dat er een  coronacrisis nodig was om ons dichter bij elkaar te  brengen en we aan de vooravond staan van een intensievere band en een vruchtbare samenwerking.

Willem Karel: Het aangaan van partnerschappen past ook volledig in de weg die MKB Westland vorig jaar is ingeslagen. Behalve het aanbieden van evenementen en een mogelijkheid tot netwerken, is MKB Westland steeds meer een vraagbaak geworden. Als je dan kunt verwijzen naar gelieerde organisaties die gespecialiseerd zijn op een bepaald vlak, versterkt dat beide.

Voor de mensen die het Ondernemersklankbord niet kennen, hoe is het ontstaan?

Aad: In 1979 heeft Prof. Jan Klevering naar Amerikaans voorbeeld de stichting Kleinnood opgezet;  later werd de naam gewijzigd in het Ondernemersklankbord. Deze stichting wilde kapitaalsvernietiging tegengaan (met hulp van Economische Zaken) die ontstond doordat startende bedrijven vaak binnen afzienbare tijd failliet gaan; na drie jaar resteert slechts een kwart van de starters nog…

Peter: Voor de duidelijkheid; het gaat hier wel vaak om gedreven en enthousiaste personen met heel goede ideeën, echt vakmensen ook. Waar het vaak aan ontbreekt, is voldoende commercieel inzicht.

Op welke manier helpen jullie mensen?

Aad: Het OKB is begonnen met het aanbieden van ‘faillissementspreventie’, voorkomen dat bedrijven omvallen. Geleidelijk kwamen daar andere activiteiten bij; bedrijfsbegeleiding, bedrijfsovername en ondersteuning van starters.

Kunnen mensen gewoon langskomen bij jullie op het spreekuur?

Peter: We bieden al een aantal jaren spreekuren en adviesgesprekken aan, bij de coronacrisis neemt het Ministerie van EZ de donatie voor haar rekening.

Is er nu vanwege corona een piek in adviesvragen?

Aad: Er was inderdaad een lichte paniekreactie; het aantal aanmeldingen was drie keer zo hoog als normaal. Jaarlijks behandelen we zo’n 150 aanvragen.

gevolgen hiervan voor de Westlandse ondernemers worden nu stappen gezet naar een samenwerking waarin beide organisaties elkaar ook in deze regio versterken. Bij een constructief gesprek tussen Aad Janszen (voorzitter OKB Haaglanden), Peter Weber (coördinator OKB Haaglanden) en Willem Karel Nowee (penningmeester MKB Westland) mocht Streamer meeluisteren.

Willem Karel: Heel goed en noodzakelijk dat we elkaar spreken, onze beide organisaties behartigen de belangen van het Westlandse bedrijfsleven. Je zou verwachten dat er al eerder een officiële samenwerking aangegaan zou zijn.

Peter: Er zijn wel eens wat lijnen uitgegooid in het verleden en er werd door MKB Westland soms naar ons verwezen, maar een echt convenant is er nooit van gekomen. Wellicht dat er een  coronacrisis nodig was om ons dichter bij elkaar te  brengen en we aan de vooravond staan van een intensievere band en een vruchtbare samenwerking.

Willem Karel: Het aangaan van partnerschappen past ook volledig in de weg die MKB Westland vorig jaar is ingeslagen. Behalve het aanbieden van evenementen en een mogelijkheid tot netwerken, is MKB Westland steeds meer een vraagbaak geworden. Als je dan kunt verwijzen naar gelieerde organisaties die gespecialiseerd zijn op een bepaald vlak, versterkt dat beide.

Voor de mensen die het Ondernemersklankbord niet kennen, hoe is het ontstaan?

Aad: In 1979 heeft Prof. Jan Klevering naar Amerikaans voorbeeld de stichting Kleinnood opgezet;  later werd de naam gewijzigd in het Ondernemersklankbord. Deze stichting wilde kapitaalsvernietiging tegengaan (met hulp van Economische Zaken) die ontstond doordat startende bedrijven vaak binnen afzienbare tijd failliet gaan; na drie jaar resteert slechts een kwart van de starters nog…

Peter: Voor de duidelijkheid; het gaat hier wel vaak om gedreven en enthousiaste personen met heel goede ideeën, echt vakmensen ook. Waar het vaak aan ontbreekt, is voldoende commercieel inzicht.

Op welke manier helpen jullie mensen?

Aad: Het OKB is begonnen met het aanbieden van ‘faillissementspreventie’, voorkomen dat bedrijven omvallen. Geleidelijk kwamen daar andere activiteiten bij; bedrijfsbegeleiding, bedrijfsovername en ondersteuning van starters.

Kunnen mensen gewoon langskomen bij jullie op het spreekuur?

Peter: We bieden al een aantal jaren spreekuren en adviesgesprekken aan, bij voorkeur op locatie bij de ondernemer of op het Werkplein in Naaldwijk. Een ondernemer meldt zich via de website of telefoon aan, vervolgens volgt een intake en wordt er een adviseur gezocht die een match heeft met de betreffende ondernemer. Zonder match heeft het adviestraject geen zin.

Aad: De vrijwilligers/adviseurs hebben diverse achtergronden; de meerderheid was voorheen ondernemer maar we hebben ook specialisten zoals accountants, juristen, marketeers, bankiers en tuinders beschikbaar. De twintig adviseurs begeleiden, maar gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. Wel zoeken we nog mensen met een horeca-achtergrond en ook dames zijn helaas ondervertegenwoordigd in ons team…

Kan een traject onbeperkt duren en… zijn er kosten aan verbonden?

Peter: Klankbordtrajecten duren een half jaar en soms wordt gekozen om de periode te verlengen met nog een halfjaar. Normaal gesproken betaalt een ondernemer een eigen bijdrage (van 200 euro), maar sinds de coronacrisis neemt het Ministerie van EZ de donatie voor haar rekening.

Is er nu vanwege corona een piek in adviesvragen?

Aad: Er was inderdaad een lichte paniekreactie; het aantal aanmeldingen was drie keer zo hoog als normaal. Jaarlijks behandelen we zo’n 150 aanvragen.

Willem Karel: We moeten ook leren  van de vorige crisis, er moet doorgepakt worden. Ook al liggen er een aantal branches in coma, we kunnen niet achterover leunen. Er zijn volop nieuwe kansen waarbij hulp van het Ondernemersklankbord aangevraagd kan worden.