WNTweb en MKB Westland zetten zich in voor beroepenbank

Hoe kunnen we kinderen en jongeren beter begeleiden bij hun beroepskeuze?
Hoe zorgen we ervoor dat meer leerlingen voor techniek kiezen en hoe voorkomen we dat de Westlandse jeugd de regio verlaat om elders te gaan werken? Op die drie vraagstukken is natuurlijk niet één antwoord. Een zogenaamde beroepenbank zou echter wel een deel van de oplossing kunnen zijn. WNTweb en MKB Westland hebben de handen ineen geslagen en de eerste stappen in die richting gezet. 

WNTweb (Westland Natuur en Techniek Web) verzorgt natuur-, milieu- en techniekeducatie voor scholen en kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland. Zij bieden daarvoor leskisten, gastlessen en excursies aan. Directeur Judith Zuiderwijk vertelt dat er vanuit het basisonderwijs weleens was aangegeven dat een beroepenbank zo fijn zou zijn; een database die scholen kunnen gebruiken als ze bijvoorbeeld in een themaweek bij een bakker langs willen of een schilder willen uitnodigen om over zijn werk te praten. “Lentiz bleek een vergelijkbare behoefte te hebben. Zij doen mee aan een pilot met beroepsgerichte vakken, waarbij vmbo-leerlingen vier jaar lang allerlei opdrachten en stages bij bedrijven gaan doen. De uitdaging is dan om voldoende bedrijven te hebben, die daaraan mee willen werken.” Voor WNTweb was dit het signaal om de mogelijkheid van een beroepenbank verder te onderzoeken. 

Kansen
Willem Karel Nowee van MKB Westland zag meteen kansen. “Wij vinden het enorm belangrijk dat we de Westlandse jongeren behouden voor het Westlandse bedrijfsleven. Het klinkt misschien een stuk interessanter om te werken in Den Haag of Rotterdam, maar vergeet niet dat Westland wel de vijfde economie van Nederland is. Hier gebeurt ontzettend veel; we zijn een superinnovatieve regio. We moeten de Westlandse jeugd daar veel beter over informeren en ze kennis laten maken met wat hier allemaal gebeurt.”

Kiezen voor techniek
WNTweb en MKB Westland hebben daarom een convenant gesloten en de intentie uitgesproken om zich gezamenlijk in te zetten voor de beroepenbank. Willem Karel legt uit dat er binnenkort een enquête onder leden gehouden wordt om in beeld te brengen op welke manier bedrijven een bijdrage kunnen leveren. “Bij het ene bedrijf zijn misschien stagiaires welkom, terwijl een andere ondernemer misschien meer voelt voor gastlessen of rondleidingen in het bedrijf.” Judith hoopt ook dat de beroepenbank ervoor zorgt dat meer leerlingen enthousiast worden over techniek en nieuwe technologie. Ze vertelt dat uit onderzoek blijkt dat de Westlandse jeugd tussen de 9 en 17 jaar niet erg warm loopt voor deze richting. Van de jongens voelt 50% wat voor een opleiding in de techniek en van de meisjes slechts 20%. “Dat heeft vaak te maken met een eenzijdig beeld: ze denken dat techniek vooral om timmeren en lassen draait. Dus gaat WNTweb uitleggen, laten zien én laten ervaren dat techniek overal bij komt kijken: bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg en in de multimedia- en game-industrie.”

Enthousiast
In het ideaalplaatje van de beroepenbank ziet Judith voor zich dat alle beroepen en sectoren daarin vertegenwoordigd zijn en dat alle Westlandse scholen, van basisonderwijs tot en met mbo, er gebruik van maken. Ze is blij dat het bedrijfsleven enthousiast heeft gereageerd en dat er niet alleen met MKB Westland, maar ook met VNO-NCW en Glaskracht Westland samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. “Goed voor onze jeugd, voor onze bedrijven en voor onze regio!”

wntweb.nl