SW onderneemt:  ‘De ISW-leerling van nu is de MKB-werknemer van de toekomst’

Iedere MKB-ondernemer met een langetermijnvisie denkt er wel eens over na: hoe kom ik ook in de toekomst aan voldoende in Westland gewortelde werknemers? U kúnt natuurlijk voor de poort van een scholengemeenschap gaan staan om de beste leerlingen voor de neus van uw collega-ondernemers weg te kapen. Dat is echter niet sjiek en ook helemaal niet nodig. Er is namelijk een veel effectiever alternatief in Westland: ISW onderneemt, waarin het onderwijs, bedrijfsleven én leerlingen elkaar in ieders belang vinden.

‘ISW onderneemt bestaat sinds 2018 en wordt steeds bekender onder Westlandse ondernemers,’ zegt projectleider Yvonne van Santen van ISW onderneemt. ‘Dat merken we in de praktijk aan het aantal aanmeldingen wanneer we bijvoorbeeld een activiteit met hen organiseren, zoals een bedrijfsbezoek, gastcollege of beroepenweek. Bedrijven zien heel duidelijk de voordelen in van ISW onderneemt. Door samen te werken nemen we als onderwijsinstelling én ondernemers de verantwoordelijkheid om jongeren, de werknemers van de toekomst, te laten zien hoeveel arbeidsmogelijkheden en potentie Westland heeft. Het is in ieders belang dat we onze jongeren binnen deze gemeenschap houden, willen we ook in de toekomst een economisch sterk en dynamisch Westland behouden. ISW onderneemt speelt daar een grote rol in.’

Dé vraag voor ondernemers is natuurlijk altijd: what’s in it for me? Wat zijn dan die concrete voordelen? Volgens Geert Millekamp, regiodirecteur binnen ISW Westland, is ISW onderneemt niet alleen een sociaal maatschappelijk MVO-verhaal, maar herbergt het met name ook een zakelijke component: ‘Westlandse bedrijven die ook in de toekomst succesvol willen zijn, moeten nu al in actie komen als het gaat om hun arbeidsmarktcommunicatie. De arbeidsmarkt verandert snel; er komen nieuwe beroepen, andere verdwijnen. Personeel is schaars, er is een competitie gaande om de werknemer van de toekomst, ook nu al. Hoe kan ik hem of haar in een zo vroeg mogelijk stadium leren kennen? Hoe kan ik leerlingen op diverse niveaus motiveren om voor een bepaald vakgebied of misschien zelfs wel voor mijn bedrijf te laten kiezen? Maar ook: wat heeft een MKB-ondernemer van óns nodig? Hoe wil hij dat wij leerlingen opleiden? Welke specifieke kennis hebben onze leerlingen nodig om straks succesvol werkzaam te zijn in al die mooie Westlandse ondernemingen? Met ISW onderneemt geven we elkaar antwoord op die vragen.’

Van Santen: ‘Het is daarbij belangrijk dat we ons realiseren dat Westland een gemeente is waarin weliswaar veel tuinbouw- en tuinbouwgerelateerde bedrijven actief zijn, maar dat er ook in tal van andere sectoren heel veel mogelijkheden liggen voor leerlingen. Denk maar aan de zorg, ICT, techniek, economie et cetera. Ook bedrijven in die sectoren moedigen wij dus aan om zich bij ons aan te melden voor een samenwerking.’

www.iswonderneemt.nl