Inspreken begrotingsvergadering

Vandaag, 8 november 2023 heeft onze voorzitter Shirley Schelkers tijdens de begrotingsvergadering van Gemeente Westland ingesproken om onze zorgen te uitten over de omgang met ondernemend Westland in de voorliggende begroting.

Geachte leden van de gemeenteraad en geacht college,

Mijn naam is Shirley Schelkers, voorzitter MKB Westland.

Vandaag rust de zware verantwoordelijkheid op uw schouders om de juiste keuzes te maken met betrekking tot het huidige begrotingsvraagstuk.

Inflatieproblemen
De huidige periode is gekenmerkt door economische onzekerheid en uitdagingen voor ondernemers. Velen van hen worstelen met aanzienlijke schulden als gevolg van twee jaar corona, en nu worden ze geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van de Oekraïne-oorlog. Dit conflict heeft geleid tot aanzienlijke stijgingen in de kosten van energie en grondstoffen, wat de winstgevendheid van bedrijven onder druk zet. Het is vandaag van cruciaal belang om in gedachten te houden dat het verhogen van de lasten voor bedrijven op dit moment de situatie alleen maar zou verergeren. De gemiddelde belastingdruk voor ondernemers neemt al jaren toe en ligt inmiddels flink boven het Europese gemiddelde.

Wij hebben onze zorgen reeds schriftelijk kenbaar gemaakt met betrekking tot de huidige begroting. Ik zal niet alle punten herhalen, maar wil enkele zorgen extra benadrukken.

Sportclubs/maatschappelijke aspect

Het is essentieel om te realiseren dat meer dan 70% van de Nederlandse werknemers werkzaam is bij het MKB, en dat verenigingen en sportclubs altijd leunen op het MKB, dat bovendien een aanzienlijke sociaal-maatschappelijke rol vervult. Het bedrijfsleven is een grote maatschappelijke partner!

Weinig voortgang centrumplannen

Bij het bekijken van deze begroting valt het ons op dat er weinig voortgang is geboekt in de centrumplannen en centrumverbeteringen die soms al sinds 2019 zijn toegezegd. Tevens zien we nieuwe visies ontstaan, dit schept verwachtingen die niet altijd waargemaakt worden. Het huidige groenplan stagneert bijvoorbeeld vanwege ontbrekende financiële middelen.

Energietransitie

Wij zien dat de overheid/gemeente steeds meer eisen stelt, maar vervolgens niet voldoende helpt om deze te bereiken. Uw raad zou er goed aan doen om de duurzaamheidseisen aan bedrijven af te stemmen met zowel de bedrijven zelf als met netbeheerders. Het net is nu gedeeltelijk vol voor teruglevering. Dus bedrijven kunnen nieuwe zonnepanelen plaatsen, maar niet terugleveren. Dat kost ze veel geld. Dus dat verdient samen een verdieping, per locatie. Eisen doordrukken is dan niet de oplossing!

Westland Agenda

Samen met VNO-NCW en LTO hebben wij u benaderd om een nieuwe Westland Agenda nieuw leven in te blazen.

U mag zich afvragen waarom wij juist in tijden van bezuinigingen pleiten voor een dergelijk fonds. Ervaring heeft ons geleerd dat investeren, zelfs in crisistijden, essentieel is om de Westlandse bedrijven een voorsprong te laten behouden op het gebied van kennis en innovatie, wat bijdraagt aan een bloeiende economie.

De voorgaande Westland Agenda, met zijn succes, enthousiasme en de betrokkenheid van de stuurgroep, rechtvaardigt ons verzoek aan het college om een dergelijk fonds, in welke vorm dan ook, opnieuw aan ondernemend Westland aan te bieden. Wij pleiten dan ook voor Westland Agenda 4!

Afsluiting

Bij het doornemen van deze begroting ervaren wij echter onvoldoende erkenning voor deze cruciale rol. De meeste Westlanders werken bij lokale mkbbedrijven en leveren een aanzienlijke bijdrage voor het sociale vangnet.

Daarom vragen wij u niet te overwegen om de lasten voor ondernemers te verhogen, maar om juist de ondernemers tegemoet te komen en te zorgen voor een Westland waar ondernemen, wonen en werken mogelijk blijft.

Ik snap heus dat u een probleem heeft, maar dit is niet de periode waarin je risicoloos de lasten voor bedrijven kan verhogen. Dan valt het mkb als economische én banenmotor stil.

Laten we het MKB faciliteren en koesteren voor het welzijn van onze prachtige innovatie regio. Wij rekenen op u!

Bekijk hier onze eerder ingezonden brief.