VNO NCW Westland-Delfland en MKB Westland vragen om verder uitstel lokale belastingen.

VNO-NCW Westland-Delfland en MKB Westland doen een dringend beroep op Gemeente Westland om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde, lokale belastingen terug te betalen. “Landelijk is die termijn op 29 september verruimd naar 36 maanden op verzoek van de hele Tweede Kamer. Wij vragen u op lokaal niveau hetzelfde te doen. Eén lijn trekken is niet alleen duidelijk, het vergroot ook de overlevingskansen van onze ondernemers”, schrijven de twee belangenorganisaties gezamenlijk in een oproep aan de gemeente.

Pieter Eenhoorn en Shirley Schelkers verwijzen in hun brief naar de vorige week aangescherpte maatregelen die veel  ondernemers in onder meer horeca, cultuur, sport en verblijfsrecreatie opnieuw hard raken. Het gaat om ondernemers die van groot belang zijn voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid en die in veel gevallen ook anderszins een bijdrage leveren aan de gemeenschap. “We vragen gemeenten daarom dringend zich hard te maken voor de overlevingskansen van deze ondernemers en hen langer te tijd geven om uitgestelde, lokale belastingen terug te betalen”, zeggen Eenhoorn en Schelkers.

Het gaat dan onder meer om OZB, toeristen- en andere lokale belastingen. Vorige week stemde de Tweede Kamer unaniem in met een motie van D66 en VVD om de terugbetalingstermijn van uitgestelde belastingen te verruimen van 24 naar 36 maanden. Ondernemerskoepels MKB-Nederland en VNO NCW hadden daar landelijk op aangedrongen om ondernemers meer lucht te geven om aan hun verplichtingen te voldoen en een mogelijk faillissement af te wenden. Staatssecretaris Vijlbrief gaat de motie uitvoeren. Eenzelfde verzoek zal door VNO NCW en MKB-Nederland gedaan worden aan de waterschappen en provincies.