Vraag het de raad week 35

Nauwgezet volgen wij de commissie- en raadsvergaderingen van Gemeente Westland. Onderwerpen die het Westlandse bedrijfsleven raken brengen wij extra onder de aandacht van indieners en waar nodig informeren wij de raad over de standpunten van ondernemers.

Commissie Bestuur en Economie van de Gemeente Westland (1 september 2022)

In deze commissie komt de wijkagent jeugd te sprake. De agenderende partij hebben wij gevraagd of zij ook MKB Westland willen betrekken in het vervolgtraject. Eerder dit jaar bleek tijdens een bijeenkomst met politie en gemeente dat de jeugdoverlast in centra groeit, om met de winkelgebieden dit onderwerp aan te pakken willen wij hierover goed geïnformeerd blijven door de gemeente.

Ook de rapportage inkoop is geagendeerd voor deze vergadering. In juli hebben wij gemeente Westland al geattendeerd op een mogelijke subside van de RVO voor het extra inzetten op het inkoopbeleid/aanbestedingsbeleid. Waarbij er bijvoorbeeld een sessie georganiseerd kan worden om ondernemers aan te sluiten op de database van de gemeente Westland en voorlichting gegeven kan worden over de werkwijze rondom inkoop/aanbesteding. Wat ons betreft is het genoemde percentage van 23% lokale inkoop niet het streefpercentage voor gemeente Westland. Wij hebben de agenderende partij dan ook geïnformeerd over ons standpunt en de subsidie.

Commissie Ruimte van de Gemeente Westland (30 augustus 2022)

In de commissie ruimte worden vragen gesteld over de verkeersveiligheid van het centrum. BIZ Naaldwijk en MKB Westland maken zich hier eveneens zorgen over. De tijdelijke oplossing met groenbakken is zeker een goed oplossing. Wij hebben de indiener van deze vragen dan ook aangegeven dat wij hopen dat de gemeente voornemers is deze oplossing voor langere tijd te realiseren. Daarbij hebben we eveneens onze zorg uitgesproken over de status van het groenplan voor de centra.