Westland Agenda III zet in op veerkrachtige economie

Op donderdag 8 juli 2021 heeft de gemeente Westland in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven Westland Agenda III geïntroduceerd.

Dit is een programma waarbij Westlands bedrijfsleven en gemeente Westland gezamenlijk budget hebben ingebracht om projecten en activiteiten uit te voeren. Het doel hiervan is in te zetten op een veerkrachtige economie. De gemeente stelt voor de uitvoering van de Agenda € 3 miljoen beschikbaar, onder voorwaarde van een minimaal gelijkwaardige investering door het bedrijfsleven.

Westland Agenda III zet in op een economie met een internationale uitstraling, die aantrekkelijk is voor jongere generaties en nieuwe bedrijven en bijdraagt aan het oplossen van wereldwijde problematiek zoals voedselzekerheid, verduurzaming en klimaatverandering. Vanaf nu kunnen Westlandse ondernemers projectplannen aanleveren om samen te werken aan een veerkrachtige economie.

Na het succesvol afronden van Westland Agenda I en II is ook voor Westland Agenda III de samenwerking van de gemeente met het bedrijfsleven voortgezet. Gezamenlijk zijn er zes thema’s geformuleerd, die belangrijk zijn voor de Westlandse economie, te weten: 1) Innovatie en ontwikkeling, 2) Duurzaamheid en gezondheid, 3) Arbeidsmarkt en onderwijs, 4) Werklocaties en dorpscentra, 5) Toerisme en recreatie en 6) Agrologistiek. Investeringen in deze thema’s zullen een directe impact hebben op de Westlandse economie.

Bij de realisatie van Westland Agenda III heeft de gemeente Westland de rol van facilitator en stimulator vanuit een nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Dit heeft in de eerdere Westland Agenda’s geleid tot forse doorbraken op het gebied van onder andere geothermie, biobase, nieuwe verdienmodellen en logistiek.

Begeleidingsgroep

Voor de uitvoering van de Westland Agenda III is een begeleidingsgroep samengesteld, die bekijkt of voorgestelde projecten en activiteiten binnen deze agenda passen. Voor de gemeentelijke bijdrage aan deze projecten kan vervolgens een aanvraag voor subsidie worden gedaan, vanuit de hiervoor opgestelde subsidieregeling Westland Agenda III. De begeleiders bewaken de uitvoering van Westland Agenda III en stimuleren het aandragen van nuttige en zinvolle projectvoorstellen. Namens MKB Westland sluit Vice Voorzitter Eric de Winter aan in de begeleidingsgroep.

Indienen aanvraag subsidies
Organisaties en ondernemers kunnen vanaf vandaag hun aanvraag indienen. Deze zijn te downloaden via Westland Agenda III – Gemeente Westland