“Elektrificatie een kans voor bedrijven om CO2-footprint te verlagen“

Op uitnodiging van Rabobank en MKB Westland hebben Westlandse ondernemers onlangs een themamiddag bezocht in het kader van ‘duurzaam ondernemen’. Na een rondleiding door het recentelijk gerealiseerde energieneutrale, kantoorgebouw Paulina, vond in het atrium een bijeenkomst plaats met meerdere sprekers. Bestuurslid van MKB Westland Willem Karel Nowee was namens Van Mierlo Bouw projectleider bij de bouw van Paulina: “Het is eervol om nog voor de officiële opening met een groep betrokken ondernemers gebruik te mogen maken van dit multi-tenant gebouw. Het atrium met Het Broodjeshuijs is specifiek gebouwd voor ontmoeting, deze bijeenkomst was een mooi voorbeeld van het creëren van een netwerk.”

Weverling Groenproviders uit Monster is een voorbeeld van een bedrijf dat al enkele jaren geleden is overgeschakeld van dieselmotoren naar elektrische varianten. “Als bedrijf vinden wij het  belangrijk om CO2-bewust te handelen. Via de CO2-prestatieladder brengen wij onze CO2-footprint in beeld. Gebruik van duurzame energie heeft daar een positieve invloed op. In 2015 begonnen we met elektrisch handgereedschap, later volgden grotere machines. Vervolgens zijn ook de personenwagens en bedrijfsbussen, voor zover mogelijk, elektrisch geworden. Soms ontkom je niet aan het inzetten van diesel aangedreven auto’s, bijvoorbeeld bij het vervoer van zware machines.  Het vergde soms ook het aanpassen van werkprocessen, maar dat was overkomelijk. In 2025 kom je veel binnensteden niet meer in met dieselauto’s, overstappen is daarom een must voor onze hoveniers die veelvuldig voor onderhoudswerk in de steden moeten werken. Het is belangrijk dat de medewerkers goed worden meegenomen in het traject, dat vergroot de acceptatie.” concludeerde Financieel Manager André Bakker van Weverling.

Namens Rabobank hield Directeur Transport & Mobiliteit Henry Steenbergen een vlot betoog over elektrificatie. Hij duidde voor de aanwezigen meerdere aandachtspunten bij de aankoop van elektrische voertuigen: “Zorg allereerst dat je een plan hebt bij de aanschaf van bijvoorbeeld elektrische auto’s. De overgang kan vanwege lange levertijden wel eens langer duren dan wenselijk, begin dus tijdig met oriënteren. Een volgende potentiële valkuil schuilt in het opladen van het voertuig. Ook aansluitingen op het net kennen een wachttijd, overbrugging is mogelijk met zonne-energie of batterijen. Bedenk ook wat wijzigingen in het wagenpark voor de organisatie betekent, men moet wennen aan de nieuwe manier van werken. Rabobank denkt graag mee met ondernemers die vragen hebben over deze transitie. Elektrische auto’s zijn de toekomst voor bedrijven.” Meer informatie:  rabobank.nl/elektrisch