Omgevingsvergunning Patijnenburg

De gemeenteraad van Westland stelde in maart 2021 de detailhandelsvisie vast.

Detailhandelsvisie 2021-2026
Na de tuinbouw is de detailhandel de grootste ‘werkgever’ in Westland. Een sector met een groot economisch belang. Winkels en winkelcentra zijn het kloppende hart van de Westlandse dorpen: zonder winkels geen levendigheid. Deze visie geeft op juridische en ruimtelijk-planologische hoofdlijnen de keuzes voor de toekomst. Dit is een belangrijke eerste stap naar versterking van de winkelgebieden in Westland.

Hoofdwinkelcircuit
In de visie wordt voor ieder dorp een hoofdwinkelcircuit aangewezen. Dit is het gebied waarbinnen het we het winkelaanbod willen concentreren.

Transformatiegebied
Een transformatiegebied is een deel van het dorp waar nu winkels gevestigd zijn, maar die we op termijn zouden willen verplaatsen naar het hoofdwinkelcircuit.

Omgevingsvergunning
Wij waren dan ook verbaasd toen wij vernamen dat er discussie was over het verlenen van een omgevingsvergunning om het pand Patijnenburg 2 in strijd met de bestemming voor detailhandel te mogen gebruiken. Naast dat dat in strijd is met de bestemming was dit ook in strijd met de detailhandelsvisie, het gaan tenslotte om gebied buiten het hoofdwinkelcircuit. Hierdoor zien wij andere ondernemers benadeeld worden en creëer je door het toevoegen van detailhandel meters leegstand op andere locaties. Wij hebben dan ook een schriftelijke reactie gevraagd aan de Gemeente Westland, onze vragen en de reactie van de gemeente zijn hieronder te lezen. Naar aanleiding van deze brief van de gemeente hebben wij aanvullende vragen gesteld omdat diverse vragen van ons uit de eerste brief onbeantwoord zijn gebleven (bullit 5/7/8/9).

Ondernemer

Laat helder zijn dat alle briefschrijvers de onderneming die deze omgevingsvergunning heeft aangevraagd willen behouden, een dergelijke trekker wordt door allen gezien als een toevoeging voor het winkelcentrum. Maar dit alles wel zonder andere ondernemers in het centrum te benadelen.

Brief 26.07.2022: BIZ Naaldwijk Winkelrijk, Pensioenfonds Rail & OV, Colliers en MKB Westland

Reactie brief gemeente Westland 23.09.2022: Gemeente Westland

Aanvullende vragen omdat de brief van de gemeente niet alle gestelde vragen beantwoord:

  • Wij geven niet aan dat wij partij in deze zijn, maar wij spraken onze verbazing uit over het feit dat de Gouden Driehoek niet geconsulteerd is door uw advocaat, deze had op deze manier meer kennis van zaken gehad. (punt 5)
  • U gaat niet in op onze zorgen over de verkeersstromen op deze locatie en de onveilige situatie die hiermee vergroot zal worden. (punt 7)
  • Achteraf bleken er meer partijen geïnteresseerd in deze locatie, maar op basis van de detailhandelsvisie hebben zij nooit gepoogd zich hier te vestigen, hoe kijkt u hier tegenaan? (punt 8/9)

Inspreken in de raad op 29 september 2022 door Rein Wiendels.

Aanvullende vragen over de verkeersveiligheid op 29 september 2022.