Inspreken Commissie Bestuur en Economie

Tijdens de Commissie Bestuur en Economie van de Gemeente Westland donderdag 29 september 2022 heeft Rein Wiendels namens diverse partijen ingesproken. Voor meer achtergronden over dit dossier kijk hier.


Hieronder het inspreken van Rein Wiendels: (onderaan dit bericht is de ingesproken tekst terug te lezen)

Hieronder de reactie op de brief van CDA Westland en ons inspreken. Wij blijven bij de laatste zin van de inspreker: Wij vragen ons dan ook af, neemt u ons en de ondernemers wel serieus?

Geachte raad, geacht college, voor wie mij nog niet kent, Rein Wiendels voorzitter BIZ Naaldwijk. Vandaag sta ik hier namens de eigenaar van De Tuinen, Marma Vastgoed, MKB Westland en BIZ Naaldwijk Winkelrijk.

Voordat ik inhoudelijk aan mijn betoog begin wil ik u allen op het hart drukken dat wij, alle voorgenoemde partijen, dit proces niet gestart zijn om Xenos uit Naaldwijk te weren, wij allen willen deze winkel graag behouden, maar zonder andere ondernemers te benadelen en met inachtneming van de detailhandelsvisie.

In maart 2021 bereikte ons het bericht dat de Wibra voornemens was te verhuizen naar een pand aan de Patijnenburg. Op dat moment in strijd met het bestemmingsplan. En in strijd met de detailhandelsvisie die op dat moment klaar lag om aan uw raad gepresenteerd te worden. Ondanks voorgaande werd alsnog een vergunning verleend. De motivatie die de gemeente ons hierbij gaf was het feit dat voor Action ook een wijziging had plaatsgevonden, hoe konden zij dan de Wibra zonder een vastgestelde detailhandelsvisie tegenhouden?

Nu ruim een jaar later werden wij opnieuw voor een verrassing gesteld. Wij vernamen dat voor het pand aan de Patijnenburg 2 ook een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend was, dit in strijd met het huidige bestemmingsplan en de detailhandelsvisie, die ondertussen wel was vastgesteld.

In het geval van Patijnenburg 2 bleek de gemeente voornemens de detailhandelsvisie te volgen en niet te vergunnen. Hierop volgende een bezwaar van de indiener en is alsnog de vergunning verleend. Over dit proces en de historie hebben wij een aantal opmerkingen:

 • Bij het vergunnen van de Foodmarket is aangegeven dat dit een éénmalige afwijking op het beleid zou zijn en hier alleen een supermarkt gevestigd kon worden. De betreffende ondernemer heeft hierdoor ook zijn plan moeten bijstellen, er is een extra winkellaag geschrapt in dit plan.
 • Naast een Foodmarket zouden er geen nieuwe bestemmingsplan wijzigingen komen volgens de gemeente.
 • Het toevoegen van een Poolse supermarkt aan de Patijnenburg was een toevoeging van extra supermarkt meters die volgens onderzoek geen ruimte voor was.
 • De totstandkoming van de detailhandelsvisie heeft 4 jaar op zich laten wachten.

Dan ga ik nu over naar het specifieke bestemmingsplan aan de Patijnenburg 2:

 • Tijdens de bezwarencommissie was de advocaat van de gemeente inhoudelijk onvoldoende op de hoogte en hij kon de bezwarencommissie dan ook niet de juiste uitgangspunten presenteren.
 • De advocaat van de gemeente heeft nooit contact gezocht met de Gouden Driehoek. De Gouden Driehoek is een overlegorgaan tussen gemeente, vastgoedeigenaren, BIZ en MKB. Al deze partijen hadden hem graag van informatie voorzien.
 • Op 21 juli dit jaar vernamen wij dat het college de vergunning alsnog zou verlenen, wij hebben dan ook op 26 juli een brief aan het college gestuurd een schriftelijke reactie hierop volgde 23 september. Waarbij een aantal vragen uit onze brief nog onbeantwoord zijn gebleven.
  • De verkeerssituatie is op dit moment hoogst onveilig, dit zal verergeren met een extra supermarkt, extra appartement en de extra laad en los momenten door het vergunnen van de Patijnenburg 2. En tot slot het gebrek aan handhaving van fout parkeerders voor de huidige winkels aan de Patijnenburg.
  • Wij weten dat meer ondernemers interesse hadden in de locatie aan de Patijnenburg 2, deze hebben nooit een vergunning gevraagd omdat het niet paste binnen de detailhandelsvisie, deze ondernemers zijn benadeeld.

Middels populistische krantenkoppen werd geframed dat Xenos Naaldwijk zou verlaten. Wat ons betreft is dit nooit het geval geweest, met De Tuinen liepen gesprekken voor een nieuw huurcontact en binnen Naaldwijk waren er op dat moment voldoende alternatieve locaties, bijvoorbeeld het leegkomende Jumbopand, een aantal aaneengeschakelde panden van vastgoedpartij Marma Vastgoed of nu het leegkomende Sport2000 pand.

Tot slot is dit opnieuw een deuk in het vertrouwen van de BIZ’en van Westland richting de gemeente. Steeds opnieuw worden we teleurgesteld, vergroenen laat al jaren op zich wachten en nu blijkt de vastgestelde detailhandelsvisie niet eens rechtsgeldig. Wij vragen ons dan ook af, neemt u ons en de ondernemers wel serieus.