Hoe richt Gemeente Westland, Westland in? Lees mee met de Omgevingsvisie

Gemeente Westland is bezig met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Op hun verzoek delen wij dan ook dit bericht waarin de gemeente meer uitleg geeft over dit proces en u vraagt mee te lezen en feedback te geven op deze omgevingsvisie.

Westland is volop in ontwikkeling. We willen het tuinbouwcluster de ruimte geven hier te kunnen blijven bloeien. Daarnaast komen er de komende jaren nieuwe woningen en nieuwe inwoners bij. Hoe blijft een snelgroeiende gemeente dan aantrekkelijk, leefbaar en gezond voor álle inwoners? Met de Omgevingsvisie geeft gemeente Westland richting aan deze ontwikkelingen.

Elke gemeente is, met de komst van de Omgevingswet, verplicht een Omgevingsvisie op te stellen. Hierin  staan de ruimtelijke plannen in Westland voor de komende jaren. De focus blijft op het glastuinbouwcluster liggen, met een betere balans met de leefomgeving. Westland wil een groenere, gezonde en aantrekkelijke gemeente zijn. Dat realiseren we vanuit een People-Planet-Profit benadering.

People

People gaat over de sterke samenleving die wij in Westland kennen. De grootste kracht achter de Westlandse identiteit: onze inwoners. Hoe creëren we voor hen een zo prettig mogelijke omgeving, zodat we hier nog jaren met plezier kunnen wonen?

 Planet

Planet en daarmee duurzaamheid is verweven in alle plannen voor de toekomst van Westland. Ruimtelijke inrichting, nieuwbouw, verkeersmaatregelen. Allemaal thema’s die we duurzaam willen benaderen. We zetten in op het benutten van bodemwarmte en sluiten aan op  warmtenetten in de regio.

 Profit

Ook Profit speelt een belangrijke rol. Het glastuinbouwcluster blijft een belangrijke rol spelen. Daar zijn we trots op. We zetten in op bereikbaarheid en willen internationaal een  toonaangevende rol spelen op het gebied van kennis, innovatie, duurzaamheid en gezondheid in onze Greenport.

De omgevingsvisie maken we met elkaar

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van Westland. De gemeente heeft hierover met een brede groep inwoners, bedrijven, brancheorganisaties en experts gesproken. Dit gebeurde tijdens straatinterviews, Denk Mee Cafés, bijeenkomsten en online enquêtes. Daarin ging het over  Westland, de dorpskernen en dillema’s en keuzes in de beperkte ruimte.

Leest u mee?

Dit heeft geleid tot een concept-Omgevingsvisie. Bent u geïnteresseerd in de visie en wilt u deze meelezen? Vraag deze dan aan via omgevingswet@gemeentewestlaand.nl en geef uw reactie voor 7 mei. Samen maken we de visie dan nog beter.