TEK regeling opent op 21 maart

Vandaag is bekend geworden dat vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aangevraagd kan worden. Kijk hieronder of je in aanmerking komt voor TEK.

TEK aanvragen
Vraag TEK aan van 21 maart 2023 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

Uw energiekosten bedragen minimaal 7% van uw totale omzet (energie-intensiteitseis);
U bent mkb’er volgens de mkb-toets van de Europese Commissie;
U heeft een zakelijk energiecontract dat op naam van uw onderneming is afgesloten;
Uw onderneming is uiterlijk 31 december 2022 bij KVK ingeschreven.

Energie-intensiteit berekenen
Op de website van het RVO staan enkele voorbeelden om te zien of je voldoet aan de eis van energie-intensiteit. Deze video over de energie-intensiteitseis geeft daar uitleg over.

Online webinar op 14 maart
Hoe werkt de regeling precies? Hoe vraag je deze aan? Wat heb je ervoor nodig? Deze en andere vragen beantwoordt het RVO op 14 maart 2023 tijdens het online webinar van 10.00 tot 11.00 uur. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen. Lees er hier meer over en meld je aan