Westland Agenda

Westland Agenda III versterkt Westlandse economie

Na succesvolle afronding van Westland Agenda I en II heeft Gemeente Westland besloten wederom samen te werken met het Westlandse bedrijfsleven onder de noemer ‘Westland Agenda III’. Begin juli heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een start is gemaakt met de samenwerking. In totaal is er in de komende jaren een bedrag beschikbaar van €3 miljoen beschikbaar vanuit de gemeente voor diverse projecten.

Indienen aanvraag
Organisaties en ondernemers kunnen hun aanvraag indienen bij Gemeente Westland: Westland Agenda III – Gemeente Westland