Wethouder Pieter Varekamp van gemeente Westland: Trek als ondernemers in deze turbulente tijd ook zelf aan de bel

Een klein half jaar na de installatie van het nieuwe college van B en W in Westland, durft Pieter Varekamp wel te zeggen dat er een positieve vibe voelbaar is binnen het zevenkoppige gezelschap. Dit college houdt – net als de gemeenteraad – van aanpakken, zo ervaart de Naaldwijker. Daar profiteert de komende vier jaar hopelijk ook het Westlandse MKB van.

Varekamp is inmiddels een ervaren rot in het vak. Na vier jaar VVD-gemeenteraadslid en een vierjarige termijn als VVD-wethouder, is hij ook in het nieuwe college benoemd tot wethouder, met in zijn portefeuille onder meer economie, mobiliteit en energietransitie. Thema’s die uiteraard ook ondernemers in Westland aangaan. ‘Absoluut’, zegt Varekamp. ‘Met name energie en de energietransitie zijn door de gestegen gasprijzen actueler dan ooit. Als gemeente zetten we proactief nóg nadrukkelijker in op energiebesparing. We hebben een website waar ondernemers veel informatie en inspiratie vinden: Westland werkt duurzaam. Maar we communiceren ook dat er vanuit het rijk en de provincie diverse stimuleringsregelingen bestaan, bijvoorbeeld voor de installatie van zonnepanelen. Daar informeren we graag over. Tevens voeren we een lobby richting rijksoverheid om te zorgen voor betaalbare energie. De markt is momenteel zéér onvoorspelbaar. Dat heeft veel impact op ondernemers. We gaan graag in gesprek met ondernemers om hen te stimuleren maatregelen te nemen en hen bij te staan in de keuzes die ze kunnen maken.’

Bereikbaarheid

Naast de energietransitie heeft Varekamp de focus ook volledig op (duurzame) bereikbaarheid. In praktische zin van dorpscentra en van Westland in het algemeen, maar ook van gemeentelijke dienstverlening. ‘Wat dat laatste betreft: we willen een gemeente zijn die voor ondernemers goed bereikbaar is; digitaal, maar ook aan de balie. Het moet duidelijk zijn hoe lang iets duurt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een vergunning. En dan natuurlijk nakomen wat we beloven! Als het gaat om bereikbaarheid in verkeerstechnische zin, dan zetten we in op dorpscentra die te voet of per fiets goed bereikbaar zijn. Dus met voldoende fiets- en parkeerplaatsen aan de randen van de centra. Buiten de winkelgebieden is het belangrijk dat er een goede doorstroming plaatsvindt, bijvoorbeeld door optimalisatie van verkeerskruisingen en slimme verkeersregelinstallaties. Ook de bereikbaarheid per fiets tussen de dorpen en regio is belangrijk. Met de aanleg van metropolitane fietspaden kunnen bijvoorbeeld langere afstanden door werknemers met een e-bike snel afgelegd kunnen worden. Daarnaast stimuleren we lokaal elektrisch vrachtverkeer en duurzaam ov, zodat medewerkers van bedrijven het Westland goed kunnen bereiken.’

Transformatiemanager

Om dorpscentra in economische zin aantrekkelijk te houden, zorgt de gemeente de komende jaren voor aantrekkelijke inrichting van de dorpen. ‘Openbare inrichting is een primaire taak van de lokale overheid‘, aldus Varekamp. ‘De aankleding moet dus goed zijn. Dat zie je al uitstekend terug in bijvoorbeeld Naaldwijk, ’s-Gravenzande en De Lier. We zien daarnaast winkels graag in het centrum, we willen voorkomen dat het uitwaaiert. Er is daarvoor nu ook een transformatiefonds (Subsidie Transformatiefonds Westland – Gemeente Westland) en er komt een transformatiemanager. Die laatste gaat ondernemers helpen en stimuleren om naar het centrum te verhuizen. Zo houden we levendige winkelcentra.’

Contact

Tot slot vindt Varekamp het essentieel dat hij in nauw contact blijft met ondernemers ófwel met de verenigingen waarbij ze zijn aangesloten, zoals de BIZ’en, MKB Westland of VNO-NCW. ‘Ik volg alles op de voet, maar ik mis misschien soms ook bepaalde ontwikkelingen. Trek in deze turbulente tijd ook zelf aan de bel; dat wil ik echt benadrukken. En oh ja, vergeet je als ondernemer ook niet in te schrijven voor onze bedrijvendatabase, zodat we indien mogelijk zoveel mogelijk lokaal kunnen aanbesteden. Daar wordt echt naar gekeken!’