Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo is de zelfstandigenaftrek fors lager en is de opbouw van de fiscale oudedagsreserve gestopt. Daarnaast maakt de regering het makkelijker voor ouders met jonge kinderen om te blijven werken. Daarom hangt in 2023 de hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt niet meer af van het aantal gewerkte uren. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers.

Bron: KVK

 1. Afschermen bezoekadres Handelsregister
 2. Korting mag niet misleidend zijn
 3. Zelfstandigenaftrek omlaag
 4. Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren
 5. Opbouw fiscale oudedagsreserve is gestopt
 6. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
 7. Opgave uitbetalingen aan derden is veranderd
 8. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
 9. Aanpassing in gebruikelijkloonregeling
 10. Vennootschapsbelasting omhoog
 11. Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s
 12. Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld
 13. Nieuwe wetten april t/m juli 2023