Wethouder Albert Abee: “Samenwerking met  mkb sterk verbeterd”

Veel tijd om zich in te werken was wethouder Albert Abee niet gegund. Toen hij in februari 2020 aantrad, kon hij niet vermoeden dat hij een paar weken later zijn kennismakingsgesprekken alleen nog digitaal kon voeren. “Corona speelde en speelt een grote rol binnen mijn portefeuille. Niet op de laatste plaats omdat de pandemie enorme consequenties voor het mkb heeft. Ik ben daarom ontzettend blij dat wij als gemeente steeds beter samenwerken met ondernemers.”

Ondanks de lastige start – door corona en door zijn tussentijdse aantreden – kijkt Albert Abee met plezier terug op zijn eerste twee jaar als wethouder van gemeente Westland. Hij vertelt dat het hem al snel opviel dat er in de relatie tussen het mkb en de gemeente sprake was van een ‘wij-zij-gevoel’. “We leken te vaak elkaars tegenstanders, terwijl we volgens mij juist dezelfde belangen hebben. Ik heb geprobeerd om daarin een omslag te bewerkstelligen en ik constateer dat we elkaar inmiddels veel beter weten te vinden. Natuurlijk zijn we het niet altijd eens – en dat hoeft ook niet – maar we hebben wel een gezamenlijk doel voor ogen. En dat gezamenlijke doel is een sterk Westlands midden- en kleinbedrijf.” 

Toekomstbestendige winkelkernen

Een van de uitdagingen op weg naar een sterk mkb is het realiseren van gezonde kernen. Typisch een vraagstuk waarbij de betrokken partijen elkaar volgens Abee hard nodig hebben. Hij hecht daarom veel waarde aan wat de ‘gouden driehoek’ wordt genoemd: de BIZzen (Bedrijven InvesteringsZone) en MKB Westland, vastgoedeigenaren en de gemeente. “Met deze gesprekspartners kijken we welke winkels we waar willen en welke winkels we bijvoorbeeld liever uitplaatsen. De komende jaren gaan we op dat gebied echt meters maken en geven we de Detailhandelsvisie 2021-2026 handen en voeten. De rode draad is daarbij steeds: hoe realiseren we levendige en toekomstbestendige winkelkernen met een optimaal functionerende detailhandel?”

Financieel steuntje in de rug

Wethouder Abee vertelt dat de gemeente openstaat voor ideeën vanuit de detailhandel en het mkb. Niet voor niets is ‘werklocaties en dorpscentra’ een van de thema’s van Westland Agenda III, een subsidieregeling voor initiatieven die een positieve impact hebben op de Westlandse economie. “Westland Agenda I en II waren al succesvol en ik ben blij dat we voor de derde editie €3 miljoen beschikbaar kunnen stellen. De eerste aanvragen, veelal uit de glastuinbouw, zijn binnen, maar er is absoluut nog ruimte voor meer ideeën. Ik hoop dat mkb’ers ook met innovatieve plannen komen die wij een financieel steuntje in de rug kunnen geven.”

Personeelstekort voorkomen

Een ander belangrijk dossier waarover Abee zich de afgelopen tijd heeft gebogen, is de huisvesting van arbeidsmigranten. Een hoofdpijndossier? “Ik kan gelukkig melden dat we vooruitgang boeken. Een aantal projecten is inmiddels afgerond en een aantal andere is nog in behandeling. Na een moeizame start is die trein nu op volle snelheid en dat is hard nodig. We hebben echt geen keuze. De hoeveelheid werk neemt toe en het is steeds moeilijker om arbeidskrachten naar Westland te krijgen. Als we niet zorgen voor voldoende en volwaardige huisvesting, komt ondernemend Westland op termijn in personeelsproblemen. Dan gaat letterlijk het licht uit in onze kassen. Dat moeten we voorkomen en dat lukt alleen als we ook op dit terrein samen optrekken.”