Wethouder Pieter Varekamp over  gemeentelijk inkoopbeleid “Bij voorkeur zakendoen met Westlandse ondernemers”

Wil je als Westlandse ondernemer zakendoen met de gemeente Westland? Stap één is je bedrijf inschrijven in de database van lokale ondernemers. “Niet omdat dit een voorwaarde is”, licht wethouder Pieter Varekamp toe, “maar omdat je dan in ieder geval zichtbaar voor ons bent. Wij geven bij de inkoop van producten en diensten de voorkeur aan Westlandse ondernemers. Dan moeten wij wel van je bestaan afweten.”

De gemeente heeft de database in het leven geroepen om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Varekamp vertelt dat er eind 2021 249 bedrijven stonden/staan ingeschreven. “Als je weet dat het er in 2016 slechts 30 waren, is dat een mooie ontwikkeling. We zijn daar blij mee en hopen dat die stijgende lijn zich nog verder doorzet.” Hij nodigt ondernemers daarom nadrukkelijk uit om zich in te schrijven. De database is toegankelijk voor ondernemers uit alle branches en van elke omvang. “Ja, ook voor zzp’ers. En heb je twijfels over de zin ervan, dan kun je altijd even overleggen met een van onze ambtenaren.”

100% lokaal?
In hoeverre de database van lokale ondernemers z’n vruchten afwerpt, laat zich moeilijk in getallen vastleggen. Varekamp legt uit dat het vergelijken van jaarcijfers over de daadwerkelijke aanbestedingen aan Westlandse partijen lastig is. “Wij gunnen onze opdrachten het liefst aan een Westlandse ondernemer, maar letten daarbij natuurlijk wel op dat we de beste prijs-kwaliteitsverhouding inkopen. 100% lokaal is niet realistisch. Soms is een opdracht te groot of te complex voor een lokale ondernemer. En soms moeten we nu eenmaal Europees aanbesteden en is er dus veel concurrentie. Of we kopen een dienst in met omliggende gemeenten – denk bijvoorbeeld aan leerlingenvervoer. Maar in vergelijking met andere gemeenten doen wij het op het terrein van lokale inkoop beslist goed.”

Consortium vormen
Een omvangrijke opdracht zou overigens geen reden voor kleine ondernemers hoeven zijn om meteen af te haken. Varekamp: “Een mogelijkheid is dat Westlandse bedrijven samen inschrijven op een grotere opdracht, bijvoorbeeld als consortium. Wij staan daar als gemeente heel positief tegenover. Natuurlijk wel met de kanttekening dat het geen nadelige gevolgen mag hebben voor kwaliteit en budget.”

Randgebieden
De database van lokale ondernemers is ook toegankelijk voor ondernemers uit Wateringse veld, Den Hoorn, Schipluiden, Maasland, Maassluis en Hoek van Holland. Dat vraagt om een toelichting. “Daar zijn twee belangrijke redenen voor”, reageert Varekamp desgevraagd. “In deze randgebieden werken veel Westlanders en sommige bedrijven zijn door annexatie soms net buiten de Westlandse grens gekomen. Daarbij is er met deze gebieden vaak ook nog eens een sterke sociaal-maatschappelijke relatie.” Op de vraag of het andersom voor Westlandse ondernemers mogelijk is om zich in te schrijven in een andere database, moet de wethouder het antwoord schuldig blijven. “Het is lastig om daarover afspraken te maken.”

Tips & tricks
Pieter Varekamp vertelt dat gemeente Westland het inkoopbeleid regelmatig evalueert. Vanwege corona kon de evaluatiebijeenkomst in 2021 helaas niet doorgaan en ging er ook een streep door de geplande workshop. “We hebben wel een praktische video met tips en tricks opgenomen. Zeker de moeite waard om eens te bekijken. En als we daarmee de Westlandse ondernemers een extra steuntje in de rug geven, is ons doel bereikt.”

Aanmelden
Ga naar www.gemeentewestland.nl/ondernemen/aanbestedingen/database-lokale-ondernemers.
Voor identificatie moet je beschikken over een eHerkenning (niveau EH3). Op de website van eHerkenning lees je daar meer over.