Database lokale ondernemers

Ondernemers die in Westland gevestigd zijn, kunnen zich aanmelden voor de ‘database lokale ondernemers. Met de database wil de gemeente lokale ondernemers een grotere kans bieden op gemeentelijke opdrachten.

Zichtbaar
Alle aanmeldingen zullen worden opgenomen in de databestand. De database is toegankelijk voor alle medewerkers van de gemeente Westland en heeft tot doel lokale ondernemers zichtbaarder en beter vindbaar te maken voor mogelijke opdrachten vanuit de gemeente. Ook biedt dit ondernemers een podium om zich aan de gemeente te presenteren.

Aanbestedingen
Bij onderhandse aanbestedingen (tot € 214.000 voor leveringen en diensten en tot € 3.000.000 voor werken) wordt offerte aangevraagd bij één of meer geschikte Westlandse ondernemers die zich hebben aangemeld.

Bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen selecteert de gemeente minimaal één geschikte ondernemer uit de database waarbij offerte wordt aangevraagd. Als er geen geschikte ondernemers voor de betreffende opdracht in de database staan wordt zo mogelijk een offerte aangevraagd bij een andere Westlandse ondernemer of een ondernemer uit bovengenoemde gemeenten. Wanneer de offerte of de aard van de opdracht daar aanleiding toe geeft kunnen er meer offertes worden aangevraagd of kunnen offertes worden aangevraagd bij andere, niet-Westlandse of regionale, ondernemers.

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen (3 tot 5 offertes) streeft de gemeente er naar zoveel mogelijk geschikte ondernemers uit de database te selecteren. Wanneer er onvoldoende geschikte ondernemers in deze database zijn opgenomen kunnen geschikte lokale ondernemer(s) worden geselecteerd die niet zijn opgenomen in de database. Als op die manier niet het gewenste aantal offertes kan worden verkregen worden er offertes aangevraagd bij andere, niet-Westlandse of regionale, ondernemers.

Let er wel op dat de gemeente voor de inhuur van externe capaciteit gebruik maakt van een gemeentemarktplaats. In verband hiermee vraagt de gemeente zelf geen offertes aan.
(Lokale) partijen kunnen een aanbieding uitbrengen via de website www.flextender.nl.

Registreren

https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/aanbestedingen/database-lokale-ondernemers.html