Goed idee voor de Westlandse economie? Vraag subsidie aan!

De gemeente Westland werkt samen met het Westlandse bedrijfsleven om de economie veerkrachtig te maken en te houden. Met de Westland Agenda III stelt de gemeente een budget van € 3 miljoen beschikbaar, waarbij er van uit gegaan wordt dat vanuit bedrijfsleven (minstens) 50% wordt ingebracht.

Waar kun je als MKB-ondernemer een aanvraag voor indienen? En hoe ziet dat er precies uit?

Zes thema’s: van innovatie tot toerisme

De Westland Agenda III richt zich op zes thema’s: Innovatie en ontwikkeling; Duurzaamheid en gezondheid; Arbeidsmarkt en onderwijs; Werklocaties en dorpscentra; Toerisme en recreatie en Agrologistiek.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Een subsidie kan mogelijk verleend worden aan:

 

THEMA Onderwerpen Voorbeelden
1.Innovatie en ontwikkeling –  digitalisering

–  robotisering

–  start-ups

–  biobased economy

–  planteninhoudsstoffen

–  ondernemerschap

–  e-commerce, digitale infrastructuur

–  precisietuinbouw, drones

 

2.Duurzaamheid en gezondheid –  circulariteit/ kringlooptuinbouw

–  energietransitie

–  waterbeheer

–  klimaat

–  greening the city

–  leefstijl

–   zon, (wind), restwarmte, geothermie

–   berging, verzilting

–   hittestress, vergroening

–   gezonde voeding

–   vitaliteit van burgers bevorderen

3.Arbeidsmarkt en onderwijs –  om- en bijscholing werkenden

–  inclusieve arbeidsmarkt

–  stageplaatsen studenten

–  campus ontwikkeling

– ondernemerschap bevorderen

– maatwerk inzet medewerkers en stagiaires

– inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt

 

4.Werklocaties en dorpscentra –  aantrekkelijke dorpscentra

–  ontsluiting bedrijventerreinen

–  duurzaamheid bedrijventerreinen

–  huisvesting werknemers en internationale medewerkers

-toevoegen voorzieningen centra

-stimuleren duurzame verkeersbewegingen

5.Toerisme en Recreatie –  verbeteren recreatieaanbod

–  promotie toerisme

–   verbinding met glastuinbouw

–   de pro’s van Westland in the picture zetten

6.Agrologistiek –   hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)

–   bundelen van vervoer

–   ontsluiting Westland

–   vervoersmodaliteiten

Hoe werkt het?

  1. U oriënteert zich op de mogelijkheden (incl. een gesprek met de Programma-manager)
  2. U dient een project- of activiteitenplan in;
  3. U dient een begroting in die inzicht geeft in de voorziene kosten;
  4. Een stuurgroep bepaalt of uw initiatief aan de eisen voldoet (deze komt elke twee maanden bijeen);
  5. Na een positief advies kan de subsidie-aanvraag worden ingediend;
  6. Binnen 6-8 weken hoort u of de subsidie wordt toegekend;

Binnen drie maanden nadat de subsidie is toegekend, start u met de activiteit en u rondt deze binnen drie jaar af. Kijk voor meer informatie op Westland Agenda III – Gemeente Westland