BCC Westland ‘De mensen achter het bedrijvencontactcentrum Gemeente Westland’

Wanneer een ondernemer met Gemeente Westland contact opneemt, krijgt deze te maken met het Bedrijven Contact Centrum (BCC). Het vroegere bedrijvenloket bestaat uit een enthousiast team van vijf ambtenaren. Streamer maakt kennis met de vijf medewerkers die ieder een eigen expertise hebben.

Van ondernemers, voor ondernemers

“Wat mensen misschien niet altijd verwachten is dat de meeste collega’s ook zelf een ondernemersachtergrond hebben. Zelf heb ik bijvoorbeeld vier jaar lang een pension in Oostenrijk gerund.” zegt Erik Looije die eerste aanspreekpunt is op het gebied van horeca, detailhandel, toerisme en recreatie. Collega Ellen Lensselink is eveneens verantwoordelijk voor deze disciplines: “Sinds 2012 ben ik werkzaam bij het BCC. Ik heb bij Gemeente Westland gewerkt vanaf de oprichting en ook bij rechtsvoorganger Gemeente ’s-Gravenzande. Onze rol binnen de gemeente heb ik in deze tijd zien veranderen. Wij zijn tegenwoordig veel meer een belangenbehartiger geworden, een schakel tussen de klant en de organisatie.”

Tuinderszoons

Er werken naast oud-ondernemers ook meerdere tuinderszoons bij het BCC van Gemeente Westland. Behalve Erik Looije gaat het hier om Deniz Demirhan en Jan van der Marel. “Je merkt dat deze mentaliteit van ‘Geen woorden maar daden’ kenmerkend is voor de mentaliteit van deze streek. Als zoon van een Heulse tuinder heb ik hier elke dag profijt van.” zegt Demirhan, die zich dagelijks bezighoudt met ontwikkelingen op bedrijfsterreinen. Jan van der Marel is als zoon van een tomatenkweker wellicht het dichtst bij zijn wortels gebleven, hij is binnen het BCC aanspreekpunt voor ondernemers uit het glastuinbouwareaal: “Ik merk dat ik echt voordeel heb van mijn achtergrond. De ondernemers die bij mij aankloppen vinden het fijn als je qua benaderingswijze kunt switchen naar de stoel van ondernemer. Dat schept echt een band.”

“Mannetje bij de gemeente”

Marit Lust completeert het team sinds enkele maanden, zij is inzetbaar op alle genoemde deelgebieden: “Ik ben eigenlijk de vliegende keeper van het gezelschap. Zo ben ik in deze rol actief als consulent bedrijven. Mijn andere functie is consulent gericht op de inwoners van Westland, ook inwoners doen aanvragen om bijvoorbeeld een garage te laten bouwen. Echter het BCC richt zich puur op bedrijven.” Van der Marel vult aan: “Wat je sterk merkt is dat Westlandse ondernemers altijd nog wel een ingang weten te vinden bij de gemeente. “Ik ken nog wel een mannetje bij de gemeente.” Zo komen veel vragen niet direct op de goede plek en wordt al direct tijd verloren. Eén op de vijf aanvragen komen zo uit de interne organisatie. De overige verzoeken komen wel direct bij ons

Werkzaamheden BCC

De website van Gemeente Westland somt op waar het BCC verantwoordelijk voor is: een bedrijf vestigen of uitbreiden, bouwregelgeving, herstructureringsinitiatieven glastuinbouw, ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen etc.), omgevingsvergunningen en evenementen organiseren, zijn een kleine greep uit het werkveld. “Veel ondernemers denken dat wij ook over coronamaatregelen gaan, maar hiervoor is speciaal een coronameldpunt binnen Gemeente Westland opgericht. Het gaat hierbij grotendeels om het uitvoeren van regelingen van de rijksoverheid. Wel was het BCC betrokken bij tijdelijke oplossingen. Denk dan aan het verlengen van het terrassenseizoen of tenten die bij sportscholen werden geplaatst.” zegt Lust.

Quick scan

“In het spel tussen overheid, ondernemers en inwoners wordt soms verwijtend gekeken naar de overheid. Zo zou de Gemeente soms bedrijven frustreren in hun bedrijfsvoering, maar vaak weten  mensen niet precies waar de schoen wringt en horen ze maar halve waarheden.” zegt Looije. Van der Marel knikt instemmend: “We raden ondernemers echt aan eerst eens met ons in gesprek te gaan. Dan kijken we of er geen strijdigheden zijn. Bij strijdigheden is de volgende fase de Quick Scan, hierin wordt bestuurlijk gekeken naar de wenselijkheid. Vervolgens wordt de haalbaarheid getoetst; welke milieuvergunning geldt? Welke geluidsnorm gaat op? Zijn er voldoende parkeerplekken? Etcetera.” De eerste fase van de Quick Scan is gratis, het haalbaarheidsonderzoek kost €780,-. Dit bedrag wordt bij een vergunningsaanvraag uiteindelijk weer van de leges afgetrokken.”