“Inflatie heeft grote gevolgen voor risico­dekking: wees waakzaam!”

We hebben in ons land – en helaas dus ook in Westland – te maken met torenhoge inflatie. Dat deze nieuwe realiteit ook grote gevolgen heeft voor de verzekeringsrisico’s van MKB’ers, dringt nog niet tot iedere ondernemer door. Johan en Yorick van der Meer van Van der Meer Verzekeringen in Honselersdijk leggen uit waarom juist nú waakzaamheid is geboden.

Vader Johan en zoon Yorick proberen Westlandse ondernemers in deze tijd bewuster te maken van de verzekeringstechnische gevolgen van inflatie. ‘Neem een bedrijfspand of een bedrijfsauto’, zegt Johan. ‘De herbouwwaarde van een pand of de nieuwwaarde van een auto zijn de laatste twee jaar enorm gestegen. Dat ondervang je niet meer met een jaarlijkse indexatie van 2 à 3%. Het is daarom voor ondernemers belangrijk om een bedrijfspand eventueel opnieuw te laten taxeren of goed te kijken naar het verzekerde bedrag van de (bestel)auto. Zodat je weer naar behoefte nieuw kan gaan bouwen of snel een nieuwe auto aan kan schaffen, mocht dat nodig zijn.’

Klimaat

Dat ook klimaatverandering en stijgende gasprijzen een grotere rol beginnen te spelen in de verzekeringssector, merkt Yorick. ‘Verzekeraars zijn voorzichtiger. Logisch, we hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden,
zoals zware stormen en hevige regenbuien, die schade kunnen aanrichten aan bijvoorbeeld bedrijfspanden. Ze kijken daarom kritischer naar locaties. Waar ben je gevestigd? Levert dit extra risico op? Hoe is de staat? Maar verzekeraars zijn ook kritischer naar bijvoorbeeld installatiebedrijven van zonnepanelen. Door de wildgroei van bedrijven hierin, ontstaan calamiteiten. Zonnepanelen op je bedrijfspand installeren is verstandig, maar neem in de offertefase al contact met ons op, zodat we naar de verzekeraar altijd een goed verhaal hebben, mocht er onverhoopt iets fout gaan. Dan weten we zeker dat de schade vergoed wordt.’

Wisselwerking

Absoluut, het zijn geen berichten die ondernemers graag lezen, maar voor Van der Meer Verzekeringen is het nu eenmaal de taak om eerlijk en proactief te communiceren over deze nieuwe ontwikkelingen in de markt. ‘Zoals dat ook de taak van onze klanten zelf is’, vindt Johan. ‘Het gaat echt om de wisselwerking. Wij hanteren een persoonlijke benadering, nemen regelmatig even contact op als er iets speelt. Maar we vragen de ondernemer ook zélf om wijzigingen op tijd met ons te communiceren, zodat we daar de verzekeringen op aan kunnen passen. Want voorkomen is én blijft nu eenmaal beter dan genezen.’

vandermeerverzekeringen.nl