Verslag: Hét Westlands verkiezingsdebat 2022

Ondernemersdebat goede opmaat naar gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 7 maart hebben Glastuinbouw Westland, MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland Hét Westlands verkiezingsdebat georganiseerd. Shirley Schelkers (voorzitter MKB Westland), Marck Hagen (voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland) en Jacco Vooijs (voorzitter Glastuinbouw Westland) kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Ruim 150 ondernemers waren aanwezig bij het politiek debat dat plaatsvond in het World Horti Center. De strijd om de kiezer werd soms op het scherpst van de snede gevoerd en stond onder leiding van moderator Rob Veenman, die de dynamische avond en de soms pittige discussies in goede banen leidde.

 

Aan de hand van een zestal stellingen passeerden diverse onderwerpen de revue en kwamen de tien lijsttrekkers allen aan bod. Onder andere de impact van de oorlog in Oekraïne, het inkoopbeleid van Gemeente Westland, de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus en huisvesting van internationale werknemers kwamen aan de orde.

Elk debatonderdeel werd ingeleid door een voorzitter van één van de organiserende partijen of een ondernemer. Rein Wiendels leidde als voorzitter van BIZ Naaldwijk Winkelrijk een stelling over handhaving in: “In het centrum is de handhaving echt ondermaats; men rijdt overal met fietsen en scooters, er wordt lukraak geparkeerd en er is met regelmaat vervuiling. Het leidt tot gevaarlijke situaties. Gaan we wachten tot het fout gaat? Het is één voor twaalf.” Brede steun was er voor het vergroten van het aantal BOA’s bij Gemeente Westland, zij kunnen overlast gevende overtredingen aanpakken. Het inzetten van beveiligingsbedrijven en vergroting van de politiecapaciteit waren genoemde alternatieven. “Helaas gaan wij in gemeenteraad niet over de formatie van het politie-apparaat…” verzuchtte één van de lijsttrekkers.

Het laatste woord was aan een ondernemer die actief is in de techniekbranche: “De sfeer in de gemeenteraad kan soms wel beter. Men moet wat coulanter zijn naar elkaar. Zie de raad als een philharmonisch orkest; ieder maakt zijn eigen geluid. Maar als je hen samen hoort, klinkt er prachtige muziek!”

Interviews lijsttrekkers:

CDA Westland
Westland Verstandig
LPF Westland
GemeenteBelang Westland
VVD Westland
CU-SGP Westland
GroenLinks Westland
D66 Westland
PvdA Westland
Forum voor Democatie Westland

Videoverslag:

Inleiding stellingen door ondernemers:

Fotoverslag: