Peter Duijsens, Westland Verstandig: De politiek moet beter luisteren naar inwoners én onder­nemers.

Peter Duijsens is advocaat in Den Haag en alweer twaalf jaar actief als raadslid in Gemeente Westland. De ’s-Gravenzander voert de lijst van Westland Verstandig voor de derde keer aan, al voor de fusie was de geboren Limburger politiek actief. 

‘De regeldruk is te groot’ is een populaire uitspraak. Welke regels zou je willen veranderen? 

Een aantal regelingen van de APV willen wij wijzigen, zoals het aanvragen van evenementen. Ook het aanvragen met een ‘herhalingseffect’ zou meerjarig moeten kunnen. Het systeem moet duidelijker zijn. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunningsaanvraag niet steeds weer om nieuwe informatie vragen waardoor onnodig veel tijd verloren gaat, maar alles tegelijk doen. Niet al te veel zeuren over details of zaken die niet relevant zijn. Overigens vinden wij dat trage voortgang van processen binnen de gemeente niet veroorzaakt worden door ‘de regels’, maar door de werkhouding, attitude. Meer denken in oplossingen in plaats van problemen. 

Westland Verstandig heeft ook kritiek op de werkhouding van het College…

We moeten inderdaad inzetten op het wijzigen van de focus. Snelle, kordate en effectieve uitvoering, concrete plannen. Dus niet langer denken in visies. We willen een “doe-College” en geen “visie-College”.

Welke rol speelt jouw partij bij het wegnemen van wantrouwen in de politiek? 

Dat wantrouwen komt door de vele slechte en zelfs foute besluiten en ook door het niet luisteren naar onze inwoners en ondernemers. Westland Verstandig probeert dat vertrouwen nou net op te poetsen en weer terug te krijgen door wel naar onze inwoners te luisteren, kort op de bal te spelen en ook 24/7 bereikbaar te zijn in onze Burgerkantoren.

Wat doen jullie voor ondernemers? 

Omdat wij naar de ondernemers luisteren en dan pas besluiten nemen. Wij hebben concrete plannen met Westland en kiezen voor een andere ruimtelijke benadering. De tuinbouw is belangrijk, maar daarnaast moet meer ruimte komen voor recreatie, bedrijventerreinen, toerisme, wonen. Wij zijn vooral voor leefbare en bloeiende winkelcentra, dorpen, bedrijventerreinen, beter openbaar vervoer en een betere bereikbaarheid. Geen loze beloften. Echt zorgen voor glasvezel bij alle bedrijven en woningen in het buitengebied. Dus concrete zaken voor elkaar krijgen en realiseren en minder luchtfietserij. Vandaar ook ons voorstel dat wethouders –niet partijgebonden- enkel zich bezig moeten houden met uitvoering.

www.westlandverstandig.nl