Pieter Varekamp, VVD Westland: Gemeentelijke regels geven  duidelijkheid, maar naleving moet sneller.

Pieter Varekamp is in de collegeperiode 2018-2022 wethouder in Gemeente Westland geweest. In 2014 was hij lijsttrekker en ook in 2022 voert de Naaldwijker de kieslijst van VVD Westland aan.

Je bent de enige wethouder die lijsttrekker is. Ben je dan wel vrij kritisch te zijn?

Uiteraard, een kritische blik is altijd nodig. Soms wordt het ontwikkelen van visie verward met de onwil om tot uitvoering over te gaan. We moeten ervoor zorgen dat plannen, zowel in werk, tijd als geld, reëel zijn. We moeten ons, college, raad en samenleving, ervan bewust zijn dat niet alles kan: geld, middelen en tijd zijn beperkt.

Wat is het grootste wapenfeit van VVD Westland in de afgelopen raadsperiode?

Gelijkblijvende gemeentelijke lasten, inzet op betere bereikbaarheid en inzet verduurzaming met Warmte Systeem Westland (meer aardwarmte). 

Is dat ook de reden dat ondernemers op jullie zouden moeten stemmen?

Goede bereikbaarheid, naar de regio én in dorpscentra zijn hiervoor voorwaarden. Een uitmuntende dienstverlening door de gemeente is ook erg belangrijk. Een veilige en verzorgde leefomgeving en daarbij passende (dus geen onnodige) gemeentelijke lasten zijn een derde speerpunt.

Zijn er te veel regels voor ondernemers?

Niet het aantal regels is het probleem, regels geven ook duidelijkheid. Maar snelheid van naleving ervan moet sneller. Een snellere en efficiënter werkende gemeente. Met de aanstaande omgevingswet wordt een groot aantal regels geschrapt.

Hoe regelen we de aantrekkingskracht van Westlandse winkelcentra?

Het aanbod van winkels is een vrije markt. Gezien de natuurlijke krimp van het aantal gevraagde winkelmeters moeten we de winkelgebieden centreren. Verder moeten we ervoor zorgen dat de buitenomgeving verzorgd en groen aangekleed is. Goede fietsparkeervoorzieningen in de centra maken de ruimtedruk op parkeerplaatsen minder groot.

In Westland is de ruimte beperkt. Hoe delen we deze zo verstandig mogelijk in?

We moeten inzetten op ruimte voor bedrijfsterreinen, mobiliteit, recreatie en natuur. Tegelijkertijd is een kwalitatief goed glastuinbouwareaal wenselijk. Qua woningbouw moeten we de hoogte in op daartoe aangewezen locaties. Dit zorgt voor behoud van onze dorpsaanzichten.

Er is de laatste jaren veel horeca bijgekomen. Wanneer is deze markt verzadigd? Of moet dit aan de markt worden gelaten? 

Dat is aan de markt. Deze markt groeit, meer en meer mensen ontmoeten elkaar buitenhuis, dus in de horeca. Tegelijkertijd moet wildgroei worden voorkomen zodat kwaliteit van horeca geboden wordt.

www.vvdwestland.nl