Benjamin Hofland, D66 Westland: We moeten Westland verbinden met de buitenwereld.

Benjamin Hofland uit Naaldwijk is lijsttrekker van D66 Westland. De directeur van een basisschool is sinds 2014 politiek actief in Westland, eerst als steunraadslid, later als fractievoorzitter van de eenmansfractie.

Op welke partij zou je stemmen als je eigen partij niet bestond?

Lastige keuze. Ik denk dat landelijk Volt de partij zou zijn die mij het meest zou trekken. GroenLinks is ook een goede optie.

Heeft de samenleving vertrouwen in de politiek? 

In Nederland gingen bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar veel mensen naar de stembus. Gemeentelijke verkiezingen kunnen vaak niet aan zo’n opkomst tippen. Ik zie dit als een enorm vertrouwen in de landelijke politiek. Dat niet iedereen altijd tevreden is met de gang van zaken, is helaas iets wat niet te voorkomen is in de samenleving of op de werkvloer. Soms staat het politieke spel centraal: partijen zijn meer bezig een punt te maken of zich ergens tegen af te zetten, zonder aan de inwoners te denken. Als gemeenteraad moeten we terug naar onze kern en doen wat we moeten doen. 

Wat heeft D66 Westland in de afgelopen periode gepresteerd?

Onze partij is de afgelopen jaren dé partij van het groen geweest. We leverden duizenden locaties in Westland aan waar bomen kunnen worden geplant, kwamen met concrete ideeën om de leefbaarheid te verbeteren en kwamen met het initiatief om de dorpscentra te vergroenen. Dit laatste initiatief wordt de komende jaren uitgevoerd.

Is groen ook noodzakelijk in de dorpskernen?

Groen in de dorpen is een voorwaarde voor aantrekkelijke kernen, aangevuld met horecavoorzieningen en centrering van de voorzieningen zoals winkels en een nieuw theater De Naald.

Binden we zo de jongeren aan Westland? 

Onder andere door de voorzieningen, maar ook door te zorgen voor goede en betaalbare woningen en een ov-verbinding zoals een lightrail. Alleen als Westland wat te bieden heeft en we Westland verbinden met de buitenwereld, kunnen we jongeren binden.  

Toch is de ruimte niet oneindig voor alle wensen…

Het is tijd om substantieel de hoogte in te gaan met bouwen, dan is er ruimte voor iedereen. We zullen hierin taboes moeten doorbreken en ook soms braakliggende glastuinbouwgebieden moeten herbestemmen tot woningbouw. Met zulke plannen is er plek voor iedereen in Westland.

https://d66.nl/westland/