Nico de Gier, PvdA Westland: Langetermijn­effecten verliezen het nu van individuele burger­belangen.

Naaldwijker Nico de Gier is sinds zijn 21e actief in de politiek en is wederom lijsttrekker van PvdA Westland. In het dagelijks leven is hij interim directeur in de kinderopvangbranche. Verontwaardiging over ongelijke kansen en stille armoede waren voor hem redenen om politiek actief te worden. 

De druk op de ruimte in Westland is groot. Hoeveel inwoners kan Westland aan? 

De dorpse structuur en de sociale cohesie van Westland maakt deze gemeente een goede plek om te wonen. Maar Westland heeft ook grote economische ambities die vraagt om meer arbeidskrachten die hier gehuisvest moeten worden. Zolang werknemers hier niet kunnen wonen, zal Westland aangewezen zijn op arbeidsmigranten.

Deze arbeidsmigranten moeten ook gehuisvest worden… 

Dat klopt, dit moet op een fatsoenlijke manier gebeuren. Hiertoe moeten we beter overleggen met de omgeving om eventuele bezwaren direct in de uitwerking mee te nemen. Meer woonparken zoals Elsenbosch in Honselersdijk of op het terrein van Flora Holland bieden ook soelaas.

Gaat dit niet ten koste van woningen voor Westlandse jongeren? 

We moeten ook Westlandse jongeren binden met meer en betaalbare jongerenhuisvesting. Zo kunnen zij hun wooncarrière in Westland aanvangen. Beter openbaar vervoer hoort hier ook bij, zo wordt de regio bereikbaarder.

Staat in de politiek altijd het belang van de Westlander voorop? 

Door de opkomst van lokale partijen die gaan voor het individuele burgerbelang staat het belang van Westland niet meer voorop. Voor de ene groep burgers wordt een buslijn omgelegd, een straat afgesloten, een arbeidsmigrantenhotel niet gebouwd. Hierdoor voelen andere burgers of bedrijven zich weer benadeeld. Er wordt onder druk van de kiezers te weinig rekening gehouden met langetermijneffecten van Westland als geheel. 

Heeft PvdA Westland veel contact met partijgenoten op andere niveaus (provincie, Tweede Kamer, waterschap etc.)?

Veel Westlanders willen een muur om Westland omdat ze de regio buiten willen houden, vooral op het gebied van wonen. Toch zijn de regio, de provincie, het waterschap of de Tweede Kamer onmisbaar voor ons. Infrastructuur, nutsvoorzieningen, zorg en veiligheid overstijgen Westland. De contacten van PvdA Westland heeft Westland de afgelopen jaren huisvestingssubsidies en meer ontheffingen voor arbeidsmigrantenhuisvesting in het buitengebied opgeleverd. Ook de lobby voor meer geld voor de jeugdzorg kan niet zonder partijgenoten op de andere niveaus.

http://pvdawestland.nl/