Remmert Keizer,  GemeenteBelang Westland: Gemeente zou moeten meedenken met ondernemers.

Remmert Keizer uit ’s-Gravenzande is de eerste kandidaat op de lijst van GemeenteBelang Westland. De ondernemer en strategisch adviseur van een HR-bedrijf raakte al op jonge leeftijd betrokken bij de politiek van de toenmalige Gemeente Monster. Samen met zijn opa zat hij in de jaren ’90 in dezelfde fractie.

Opa Rem Keizer heeft je warm gemaakt voor de politiek? 

Ik was werkzaam in de horeca en hoorde veel klagen over de gemeente, mijn opa zat in de gemeenteraad van Monster en ik vroeg hem waarom zaken liepen zoals ze liepen. Hij stelde voor om eens mee te gaan naar een fractievergadering, dat fascineerde me en sindsdien ben ik politiek actief… Kort daarop werd ik ook zelf ondernemer.

Over ondernemerschap gesproken: moeten lasten voor ondernemers na de coronatijd niet stevig worden verlaagd? 

De lokale lasten voor ondernemer moeten niet worden verlaagd. Ook niet worden verhoogd overigens, daarom zijn wij verheugd dat de meerderheid van de gemeenteraad instemde met het voorstel van GBW om in Westland géén reclamebelasting in te voeren. De gemeente moet ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, snel duidelijkheid bieden en faciliteren daar waar kan.

Zou Gemeente Westland ook meer lokaal moeten aanbesteden? 

Absoluut! GBW heeft de afgelopen jaren zo vaak gevraagd om de Westlandse ondernemers op een meer creatieve manier voorrang te geven bij aanbestedingen, maar daar is het zittende College helaas doof voor geweest…

Denkt het College dan niet goed mee met ondernemers?

Als men de komende vier jaar een beleid wil waarin wordt meegedacht met de ondernemer in plaats van alleen maar tegenwerken, dan is er maar één echte ondernemerspartij; GBW. Een voorbeeld: de initiatieventafel. Dat is een drama, nog nooit is de doorlooptijd van het hele traject zo lang geworden als in de afgelopen collegeperiode. Hierdoor worden ondernemers geconfronteerd met veel meer kosten en tijdverlies. Wethouders moeten in een veel eerder stadium aangeven of plannen op steun van het College kunnen rekenen of niet.

Hoe ziet de toekomst van de glastuinbouw eruit? 

We moeten eerst de discussie aangaan waar we naar toe willen met Westland. Wat GBW betreft gaan we voor een sierteeltareaal en daarnaast voor een innovatief areaal. Dat vraagt een ruimtelijke herstructurering waarbij vrijkomende ruimte ingezet kan worden voor andere doeleinden.  

www.gbw.nu