Leegstand Westland

Op 23 december stond in het AD een artikel over het leegstandsrapport en de daaruit volgende acties. Met dit artikel willen wij u graag extra achtergrondinformatie verstrekken over dit onderwerp.

Voor de zomer is door de leegstandsmakelaar een rapport aangeboden aan de wethouder Economische Zaken. Dit rapport is door MKB Westland en politieke partijen meermaals opgevraagd. Op dat moment werd ons aangegeven dat het rapport niet verstrekt kon worden, maar eerst besproken diende te worden met het college en hierna onderdeel zou worden van de economische visie.

Omdat wij niet wilden afwachten zijn wij in gesprek gegaan met de vastgoedeigenaren en ondernemers in Naaldwijk (als pilot in deze kern). Om te kijken of wij met deze partijen een gezamenlijk beeld over de leegstand in Naaldwijk en de daar bijhorende oplossingen konden vormen. Een artikel over de samenwerking is eerder op onze website gepubliceerd.

Deze maand ontvingen wij dan eindelijk het leegstandsrapport. Wat ons betreft staan hier geen nieuwe bevindingen in en sluit dit grotendeels aan bij de visie die wij al meermaals besproken hebben met gemeente Westland.

Wij zijn dan ook verder gegaan met de gesprekken in Naaldwijk. Bij de laatste bijeenkomst met de vastgoedeigenaren en ondernemers hadden wij de verantwoordelijk ambtenaar uitgenodigd. In dit gesprek hebben wij aangegeven vanuit de BIZ’en en MKB Westland mee te willen denken over het op te stellen retailbeleid, welke onderdeel is van de bredere economische visie. Wij hebben bevestigd gekregen dat de gemeente Westland graag van dit aanbod gebruik wil maken.

Begin januari zal er opnieuw contact zijn met de gemeente Westland om af te stemmen met wie en wanneer de vervolggesprekken plaats zullen vinden. Hierin zullen wij per centrum vastgoedeigenaren en BIZ’en betrekken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met Marjan Naaktgeboren, marjan@mkbwestland.nl .

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar:

https://www.mkbwestland.nl/mkb-westland-vraagt-om-actie/

https://www.mkbwestland.nl/wp-content/uploads/2019/09/MKB-Westland-DTNP-.pdf