MKB Westland vraagt om actie!

Op 19 september j.l. heeft DTNP 2 rapporten gepresenteerd aan een deel van het college en diverse ambtenaren van de Gemeente Westland.

Deze rapporten hebben wij verstuurd aan het gehele college van B&W en daarbij aandacht gevraagd voor een aantal urgente actiepunten. De brief de rapporten zijn hieronder te lezen.

Belangrijke onderwerpen hierin zijn het vergroenen van de centra, het vaststellen van kernwinkelgebieden, het maken van keuzes en een goede bereikbaarheid van de centra in Westland.

Door op onderstaande afbeeldingen te klikken komt u bij de rapporten. De volledige brief aan het college is hier te lezen.