MKB Westland roept op tot hulp!

Toen de maatregelen tegen het Coronavirus nog maar net bekend waren hebben wij een oproep gedaan naar de Gemeente Westland om net als de landelijke overheid steunmaatregelen voor de ondernemers in te voeren. Nu er, een kleine week later, meer bekend is over de impact van de maatregelen heeft onze voorzitter, namens het bestuur, opnieuw een oproep naar de Gemeente Westland en het Hoogheemraadschap.

Hieronder leest u de tekst uit deze brief:

Noodpakket lokaal bedrijfsleven

Gemeente en waterschap, help uw bedrijven en instellingen!

Het zijn onwerkelijke tijden. Onze samenleving is in de hoogste staat van paraatheid om het coronavirus onder controle te krijgen en de zorg voor onze zieken en oudere medeburgers te garanderen. Onze ondernemers hebben grote waardering voor iedereen die hier zijn steen aan bijdraagt. Het kabinet is met een fantastisch pakket aan maatregelen gekomen, maar de vrees is dat het nog niet voldoende is.

Groot gebrek aan liquiditeit

Het bedrijfsleven in uw gemeente en waterschap is in een economische crisis van ongekende omvang beland. Veruit het grootste probleem voor ondernemers en culturele instellingen is een gebrek aan liquiditeit. Een grote meerderheid van ondernemers, directeuren van culturele instellingen en zzp’ers zien hun inkomstenstroom opdrogen, krijgen rekeningen niet betaald en betalen daarom ook de rekeningen van andere ondernemers niet meer. Het water staat aan ieders lippen en hoger.

Onmiskenbaar belang mkb

U weet hoe belangrijk het lokale bedrijfsleven en culturele instellingen zijn voor de werkgelegenheid, sponsoring, het toerisme, een levendig en bruisend centrum en een gevarieerd aanbod van producten, diensten en cultuur. Bovendien is het mkb cruciaal voor het behoud van onze welvaart en steunen mkb-ondernemers jaarlijks met meer dan 1 miljard euro lokale, maatschappelijke doelen. We rekenen daarom op u als gemeente en waterschap om een belangrijke bijdrage te leveren aan het overeind houden van de tot voor kort gezonde, lokale bedrijven en instellingen.

Wat houdt het noodpakket in?

Liquiditeit, liquiditeit, liquiditeit

 • Stel betalingen van alle gemeentelijke belastingen uit: OZB, toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting. O.a. Dordrecht en Ridderkerk zijn u al voorgegaan.
 • Stort de reeds geinde voorschotten toeristenbelasting z.s.m. terug (deze zijn gebaseerd op onjuiste inschattingen).
 • Stel betalingen van alle waterschapsbelastingen uit: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing.
 • Wacht met het versturen van facturen naar het lokale bedrijfsleven en culturele instellingen.
 • Bereken geen invorderingsrente over reeds verstuurde aanslagen, leg geen boetes op en verstuur geen aanmaningen.
 • Vorder geen huur bij gemeentelijke, culturele instellingen. Stel ook deze facturen uit.
 • Betaal facturen van ondernemers aan de gemeente en het waterschap zo snel als mogelijk (dan kunnen ondernemers ook weer rekeningen betalen).
 • Bij administratieve samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en waterschappen: beslis gezamenlijk tot uitstel.

Bijzondere bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Voor veel gemeenten is de Bbz een relatief onbekend of weinig gebruikt instrument. In deze tijden heeft het Kabinet een tijdelijke regeling geënt op de Bbz afgekondigd. Deze is nu cruciaal voor een grote groep burgers die van hun inkomen als zzp’er afhankelijk zijn en geen inkomen en buffers meer hebben. Belangrijk om te voorkomen dat zzp’ers helemaal geen geld meer hebben, zijn de volgende maatregelen:

 • Zet de informatie over de tijdelijke regeling en de versnelde procedure prominent op de homepage van uw gemeente en ondernemersloket. Zorg ervoor dat de voorwaarden en de aanvraagprocedure helder zijn verwoord.
 • Maak voldoende, extra personeel vrij voor het versneld uitvoeren van deze regeling, zodat zo spoedig mogelijk kan worden uitgekeerd en kleine zelfstandigen en zzp’ers hun rekeningen kunnen betalen. Maak een ruimhartig gebruik van de mogelijkheid om voorschotten te betalen.

Laat ondernemers doorwerken waar het kan

Ondernemers hebben het liefst dat zij kunnen doorwerken. Dat is de beste garantie dat zij geen gebruik hoeven te maken van gemeentelijke steunmaatregelen. Wij roepen u dan ook op om:

 • Aanbestedingen voortvarend in de markt te zetten en meer ruimte te geven rond inschrijftermijnen;
 • Lopende opdrachten gewoon door te laten gaan en waar mogelijk naar voren te halen;
 • Coulant om te gaan met boetebepalingen rond oplevertermijnen
 • Adviseurs niet naar huis te sturen, maar hun advieswerk te laten doen;
 • Waar mogelijk haast te maken met besluiten, die voor werk kunnen zorgen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan bouwvergunningen

Geef het mkb straks de tijd om aan te sterken

De toeristenbelasting is in 2019 gemiddeld met bijna 25% gestegen en de OZB-opbrengst van niet-woningen stijgt in veel gemeenten jaarlijks flink boven inflatieniveau. Het zijn inkomsten die de gemeente goed kan gebruiken, dat weten we. Maar aansterken van het mkb na de klap van de crisis is cruciaal voor het aansterken van de economie en behoud van ons welvaartsniveau. Alle gemeenten dragen de verantwoordelijk om de lokale lasten voor het bedrijfsleven te matigen zodat de economie straks kan herstellen. Een herstelde economie leidt ontegenzeggelijk ook tot een beter gevuld gemeentefonds.

 • Draai de verhoging van de toeristenbelasting van de afgelopen twee jaar terug.
 • Verlaag de lokale belastingen en schrap indien mogelijk de reclamebelasting (als die niet aan een ondernemersfonds verbonden is). De reclamebelasting heeft hoge perceptiekosten en is daarmee een inefficiënte belasting.
 • Denk vast na over meer faciliterend, regelluwer beleid voor de lokale bedrijven en culturele instellingen. U ontvangt op een later moment onze ideeën daarover.

Onze ondernemers zijn optimistisch van aard en zullen het hoofd niet snel laten hangen, zelfs niet met het water aan de lippen. Maar we doen een beroep op u als gemeente en waterschap om uw ondernemers door dik en dun te steunen en ze met dit noodpakket door de huidige crisis te slepen. Zodat lokale bedrijven, culturele instellingen en u met vereende kracht voor kleur, reuring en een aantrekkelijke gemeenschap blijven zorgen.