MKB Westland: ‘schiet ondernemers te hulp!’

Donderdag heeft minister-president Rutte bekend gemaakt dat Nederland extra maatregelen treft om verdere verspreiding van het Coronavirus te vertragen. Dit heeft grote gevolgen voor de samenleving als geheel en daarmee ook Westlandse ondernemers.

De eerste bedrijven merken al dat bestellingen, reserveringen en hiermee de omzet onder druk komt te staan. Zo neemt onder andere horecabezoek af, draaien producten op de veiling door, is het theater gesloten, zien winkeliers het aantal bezoekers afnemen en voorts ondervinden diverse bedrijven problemen met het importeren en exporteren van producten. De ernst van de situatie is nu nog niet te voorzien, maar de grote impact op de Westlandse economie -en daarmee op Westland als geheel- is helder.

Ondernemerschap vergt creativiteit en in de meeste gevallen hebben ondernemers al eigen maatregelen getroffen. Zo worden er door diverse winkels ad hoc bezorgservices opgericht en worden cadeaubonnen verkocht om zo veel mogelijk inkomsten te genereren op korte termijn.

Desondanks maakt MKB Westland zich zorgen over de gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers, specifiek ondernemers in Westland. Om deze reden zijn door MKB Westland vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Westland.

MKB Westland vraagt of Gemeente Westland de gevolgen van het Coronavirus op de korte, middellange en lange termijn kan monitoren? Verder is gevraagd welke acties er worden ondernomen om ondernemers te ondersteunen? Denk hierbij aan het sneller betalen van facturen van ondernemers door de gemeente en het innen van bepaalde belastingen bij ondernemers uit te stellen. Tot slot is MKB Westland benieuwd of er contact is geweest met het Ministerie en de landelijke overheid om ondersteunende maatregelen voor ondernemers te vragen.

Lees hier de brief aan het college.