Wetswijzigingen Personeel

Minimumloon verhoogd (bron)

Per 1 juli stijgt het minimumloon naar € 1.756,20 voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor een wekelijkse uitbetaling is het bedrag vastgesteld op € 405,30.

Ouderschapsverlof voor een deel betaald (2 augustus 2022) (bron)

Door Europese wetgeving wordt ook in Nederland de eerste 2 maanden ouderschapsverlof voor een deel betaald. Deze regeling gaat in per 2 augustus 2022. Als werkgever vraag je de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via het UWV.

Werknemers hebben recht op 28 weken verlof, waarvan de eerste 9 weken nu betaald worden. Die 9 weken kunnen in het eerste levensjaar aangevraagd worden. De vergoeding is vastgesteld op 70% van het dagloon. De resterende 17 weken kunnen – onbetaald – worden opgenomen tot met het zevende jaar. Controleer altijd eventuele afwijkende afspraken die zijn vastgelegd in de cao

Werkgever zorgt voor heldere arbeidsvoorwaarden (bron)

De nieuwe wet schrijft voor dat je nieuwe werknemers meer informatie moet geven, bijvoorbeeld over de arbeidsvoorwaarden en over rechten en plichten. Dingen waarover je ze moet informeren:

  • Proeftijd: hoe lang en wat zijn de voorwaarden?
  • Regelingen voor vakantie en verlof
  • Waar moet het werk verricht worden?
  • Heeft de werknemer recht op opleiding?
  • Hoe werkt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst?
  • Hoe zit het met dingen als bonussen en afzonderlijke onderdelen van het loon?

Verplichte opleiding: voor rekening van de werkgever

Als de werkgever een verplichte opleiding moet volgen (op basis van de CAO of de wet), dan zijn de kosten voor rekening van jou als werkgever. Bovendien kan de werknemer deze opleiding volgens onder werktijd.

Werken voor een andere werkgever

Nevenactiviteiten mag je alleen verbieden bij je werknemer als daar een objectieve rechtvaardiging voor is (oftewel een goed te onderbouwen reden). Dat betekent dat een werknemer normaal gesproken buiten werktijd voor een andere werkgever mag werken.

Voorspelbaar werkpatroon

Je moet een werknemer zoveel mogelijk informeren over wanneer hij verplicht moet werken. Anders gezegd: je moet voor een voorspelbaar werkpatroon zorgen (zo voorspelbaar mogelijk). Dat betekent dat je werknemer in principe weet wanneer hij moet werken. Als je veel met oproepkrachten werkt, heeft dit veel impact op je.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden aanvragen

Werknemers die langer dan 26 weken bij je in dienst zijn, mogen vragen om een functie met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ze mogen dat maximaal 1 keer per jaar doen.

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De nieuwe wet is gebaseerd op de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn bespreekt de minimumrechten van iedere werknemer in de EU als het gaat om informatie die hij of zij moet krijgen, en wanneer die informatie gegeven moet zijn. In principe treedt de wet per 1 augustus in werking.