WestlandWerelds Ard Dekker zet Westland op de (wereld)kaart

Als geboren en getogen  Westlander zag Ard Dekker dat Westlandse bedrijven en organisaties wereldwijd actief zijn. “Ik kon het helaas nergens in één oogopslag zien, zo bedacht ik WestlandWerelds. Nu kan iedereen met een paar klikjes zien wat Westland betekent voor de wereld.”

Geboorte van een idee

Hoewel verknocht aan zijn regio, heeft Dekker in zijn carrière veel tijd in het buitenland doorgebracht: “Ik heb als financieel adviseur onder andere een aantal jaar in Brussel gewerkt. Ook voor vakantie was ik regelmatig over de landsgrenzen te vinden. Daarbij is mij altijd iets opgevallen; werkelijk overal kom je Westlanders tegen.” Dekker groeide op in een gezin met zes jongens, nog steeds hebben ze een jaarlijkse broers- en schoonzussendag:  “De helft is niet meer woonachtig in deze omgeving en zij waren erg onder de indruk van de innovatie die zij zagen tijdens Bakkie Fietsen en Kom in de Kas. Dat mooie verhaal moeten we niet voor onszelf houden.”

Enthousiasme externe partijen

Al vroeg in 2018 vraagt Dekker de domeinnaam www.westlandwerelds.nl op, zonder dat het idee geperfectioneerd was. Bij de open dag van het in maart 2018 geopende World Horti Center voerde hij goede gesprekken met veel ondernemers: “Ik proefde al direct enthousiasme voor het plan, bij zowel bedrijven, organisaties als Stichting Westland Marketing en Gemeente Westland. De gemeente, dat net een nieuw college had geïnstalleerd, was nog niet bereid tot financiering, maar Westland Marketing gelukkig wel. Daarna kwam er een aantal bedrijven dat wilde fungeren als koploper. Zonder Priva, Rijk Zwaan, Beekenkamp/Deliflor en Koppert Cress had WestlandWerelds niet bestaan. Ook raakte de gemeente overtuigd door de koppeling met andere kaarten over energie, robotisering en water op www.westlandhortibusiness.com. Met de  aanvulling van WestlandWerelds/Worldwide krijgen ook de duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals; SDG´s) van de V.N. aandacht, elk bedrijf doet hier aan mee. Soms bewust, maar soms ook onbewust.”

Lancering WestlandWerelds

Het idee was uiteindelijk in negen maanden gerealiseerd; “Het beviel prima!” zegt Dekker lachend, “Het eerste projectplan is in april 2018 gemaakt en in februari 2019 is de site officieel gelanceerd op de Fruit Logistica in Berlijn. Ook hebben we een Glazen Pluim gewonnen, een mooie startsubsidie van € 500 die aan de ontwikkeling kon worden besteed.” Momenteel toont de website een wereldkaart met meer dan 1100 locaties waar Westlandse organisaties actief zijn in den vreemde. Het gaat hierbij om 185 verschillende organisaties. Het aantal unieke contacten bedraagt 105, omdat sommige bedrijven meerdere BV’s hebben die actief zijn in het buitenland.

Imago Westland

Het is de initiatiefnemer en coördinator vooral te doen om het imago van Westland te verbeteren: “Ik houd graag een pleidooi voor Westland, dat moet  zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen gebeuren. We vinden het vaak heel normaal wat hier gebeurt, maar bedenk dat het Westland gezamenlijk een multinational is en een speler van wereldformaat vormt. Zo dragen we allen een steentje bij om bijvoorbeeld een goed vestigingsklimaat te scheppen en te zorgen dat Westlandse jongeren hier willen blijven werken.” De toepassingen van WestlandWerelds zijn divers: “Je ziet dat de kaart wordt gebruikt bij bijvoorbeeld handelsmissies. Eind 2019 ging een Zuid-Hollandse delegatie naar China en zij verwezen naar de kaart, direct toon je dan aan dat er veel handelsbetrekkingen zijn. Een andere mooie toepassing vindt plaats in het onderwijs bij lessen over internationalisering en buitenlandse handel. Zo heb ik laatst gastles gegeven op een basisschool, maar ook met ISW Onderneemt en Lentiz worden gesprekken gevoerd. Uiteindelijk leidt dat tot stages, uitwisselingen en werk in het buitenland.”

Gratis publicatie

Publicatie is voor alle organisatie kosteloos, al vergt dit soms een goede uitleg van de rijksambtenaar (Dekker is financieel adviseur bij IT-projecten binnen het Ministerie van Defensie): “Bedrijven denken dat er een addertje onder het gras zit. Als ik het goed uitleg, zijn de meesten enthousiast. Een enkeling besluit vanwege de concurrentiepositie geen mededelingen te doen. Voor de goede orde; naast bedrijven staan er ook diverse goededoelenorganisaties bij. Het idee daarvan is dat zij mogelijk contacten kunnen leggen met Westlandse bedrijven die in dezelfde regio actief zijn. Een andere misvatting is dat het bedrijven uit het glastuinbouwcluster móeten zijn, er staan ook bedrijven bij die bijvoorbeeld in de IT actief zijn. Voorwaarde is dat organisaties gevestigd zijn in Westland of omgeving en een relevante structurele relatie (een dealer, kennispartner, vestiging, e.d.) hebben in het buitenland.” Dekker wordt niet rijk van WestlandWerelds. “Het is niet opgezet om er iets aan te verdienen, het is een uit de hand gelopen hobby. Ook mijn vrouw Gerdien en zoon hebben geholpen bij de opzet van de website. Over een half jaar ga ik met pensioen en heb ik nog meer tijd om bedrijven te benaderen.” besluit een enthousiaste Dekker.

www.westlandwerelds.nl