Voortgang ‘Vitale kernen inclusief recreatie en toerisme’

Vandaag hebben wij het College van B&W en de Gemeenteraad van Gemeente Westland middels een brief geattendeerd op de uitblijvende voortgang met betrekking tot ons eerder ingediende visiedocument ‘Vitale kernen inclusief recreatie en toerisme’.

Hierin vragen wij de gemeente om op korte termijn een leegstandsmakelaar aan te stellen en daarnaast ambtelijke tijd beschikbaar te stellen voor rondgangen door alle dorpscentra om de verbeterpunten per centrum te benoemen en aan te pakken. Lees hier de brief.