Vestigingsbeleid winkels

Via BIZ Naaldwijk ontvingen wij een oproep over het wel of niet vestigen van een Decatlon in Schiedam. Niet direct onze omgeving. Maar wel een beslissing die van impact kan zijn en een precedent werking kan hebben op besluiten in onze regio. Vandaar dat wij samen met de overige BIZ hier tegen in actie zijn gekomen. 

Het huidige beleid van de provincie is er op gericht om winkels in en aan de rand van een centrum te laten vestigen. Door een motie van diverse partijen in de Provinciale Staten lijkt er ruimte te ontstaan in de toepassing van deze regels. Iets wat wat ons betreft absoluut niet de bedoeling is en een precedentwerking kan hebben voor meer winkels.

Met deze motie zijn de partijen zijn voornemens om een Decathlon vestiging toe te staan op een industrieterrein in Schiedam. Zij geven hierbij aan niet de verwachting te hebben dat dit tot extra leegstand zal leiden elders. Wij zijn van mening dat er in centra op dit moment al voldoende leegstand is en dat er ook voldoende vestigingslocaties in centra zijn. Door een Decathlon in een centrum te plaatsen creeerje hier extra loop mee, wat ten goede komt van de overige winkeliers. Nog los van het feit dat extra winkelmeters toevoegen aan het bestaande aanbod in de huidige tijd niet meer verantwoord is.

VVD kan nog verandering brengen in deze motie, wij hebben dan ook onze lokale VVD aangeschreven met de vraag ons hierbij te helpen.

Lees de uitbreide informatie en de door ons geschreven brief hier.