Versterking van veiligheid en innovatie: MKB Westland en PVO hand in hand voor de toekomst van Westlandse ondernemers

Als vertegenwoordiger van Westlandse ondernemers in de stuurgroep van Platform Veilig Ondernemen (PVO)
regio Den Haag, speelt bestuurslid Patrick Jordens een rol in het bevorderen van veiligheid en innovatie binnen het lokale bedrijfsleven. PVO is een initiatief dat zich richt op het versterken van de veiligheid door samenwerking tussen bedrijven, overheid, kennisinstellingen en ondernemers. Deze samenwerking is van onschatbare waarde voor MKB Westland en de lokale ondernemers, omdat het direct bijdraagt aan het creëren van een veiliger en meer innovatief ondernemersklimaat. Zo werken wij al jaren samen met het PVO en BIZ’en om KVO’s tot stand te brengen.

 
Een van de sleutelactiviteiten die uit deze samenwerking voortvloeit, is het organiseren van evenementen die gericht zijn op het vergroten van de bewustwording en kennis over specifieke veiligheidsthema’s. Zo was er recentelijk een succesvol evenement over cybercrime in het World Horti Center, met Kees van der Spek als gastspreker. Dit evenement, tot stand gekomen door de unieke samenwerking tussen MKB Westland en PVO, bood ondernemers praktische inzichten in hoe zij hun digitale weerbaarheid kunnen vergroten.Voortbouwend op dit succes, wordt er nu een evenement gepland, met als thema ondermijning. Dit initiatief, in samenwerking met Weerbare Sierteelt, PVO en Gemeente Westland, zal ondernemers voorzien van essentiële informatie om de risico’s van ondermijning te herkennen en effectief aan te pakken.
 
Deze evenementen zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de samenwerking tussen MKB Westland en PVO tastbare voordelen oplevert. Door actief bij te dragen aan het jaarplan en te fungeren als klankbord en ambassadeur, wordt er gewerkt aan een veiligere en meer innovatieve toekomst voor Westlandse ondernemers. Het is een bewijs van de toewijding van MKB Westland aan het bevorderen van een veilig en bloeiend ondernemersklimaat, en onderstreept het belang van deze strategische samenwerking voor de regio.