The Digital Garden: De AVG voor MKB ondernemingen: Zo moeilijk is het niet!

MKB Westland maakt in samenwerking met WOS Media een maandelijkse podcast voor bedrijven. De podcast heeft de naam The Digital Garden en behandelt alle mogelijke invalshoeken van digitalisering en digitale veiligheid voor ondernemingen. MKB bestuurslid digitalisering Patrick Jordens presenteert de uitzendingen en gaat in gesprek met inspirerende ondernemers. In deze aflevering is Jitty van Doodewaerd over de integratie van de AVG in je bedrijfsvoering.

In een wereld die steeds digitaler wordt, is bescherming van persoonsgegevens en privacy een belangrijk thema. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat organisaties zorgvuldig met hun gegevens omgaan.

Jitty Van Doodewaerd is directeur privacy bij DMCC Group B.V. Zij ondersteunt met haar team opdrachtgevers uit verschillende maatschappelijke sectoren bij privacyvraagstukken. De aanpak van Jitty is realistisch en praktijkgericht met kennis van de dagelijkse gang van zaken in (commercieel) datagebruik.Ze was lid van de Big Data expertgroep van het ministerie van Economische Zaken, van de Legal Affairs Committee van de FEDMA, van de Privacy Commissie van VNO-NCW en deed belangenbehartiging bij branchevereniging DDMA. Juiste naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywetgeving, is een uitdaging voor het MKB.

Hierover spreekt Patrick Jordens met Jitty. Zij bepleit dat het juist veel voordelen heeft ook voor het MKB om de AVG te begrijpen en goed na te leven.

 

“Dat MKB bedrijven denken dat het naleven van de AVG een last is en tot veel kosten leidt is misschien op het eerste gezicht te begrijpen, maar draai het eens om.”

 

Meer weten over dit onderwerp luister dan de podcast.