Ruud van Diemen laat Patijnenburg bruisen

De kersverse directeur van Patijnenburg is klaar voor een mooie uitdaging en een blik op de loopbaan van Ruud van Diemen maakt duidelijk wat zijn drijfveer is. “Ik wil mensen perspectief bieden, helpen in hun ontwikkeling. Het opbouwen van eigenwaarde en zelfvertrouwen is zo belangrijk, altijd kijken wat je meer kunt doen voor iemand.” Redacteur Roel Batelaan ging met de per 1 juli aangetreden directeur in gesprek. 

Je bent ooit begonnen als politieagent en wordt nu directeur van Patijnenburg, dat is nogal een andere wereld…

Ik zie toch echt paralellen; ik heb altijd een passie gehad om te werken met mensen die een afstand hebben tot de samenleving. Bij de politie heb je te maken met mensen die vervallen in criminaliteit, als directeur bij de reclassering probeerden we mensen te begeleiden bij terugkeer in de samenleving. Bij Patijnenburg begeleiden we mensen naar werk en het liefst naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Naast een bedrijfs­kundige achtergrond heb ik ook een Master Onderwijskunde, in mijn laatste baan als directeur van Mondriaan kwam ik met het World Horti Center en met Westland in aanraking….

En toen dacht je: “Westland, daar wil ik werken”?

Eigenlijk wel ja! Er is hier een mentaliteit die ik ken vanuit mijn woonplaats Rotterdam. Ik heb heel wat omzwervingen gemaakt in Nederland, maar de ‘opgestroopte mouwen-mentaliteit’ waardeer ik hier.  Dat brengt ook trots met zich mee, alhoewel Westlanders eigenlijk nog wel iets trotser naar buiten mogen zijn, vind ik. 

Terug naar je bevlogenheid, waar komt die vandaan? 

We zijn met elkaar de samenleving! Ik bedenk me ook altijd nederig dat het op een dag anders kan lopen; de ene dag zit ik hier achter mijn bureau, de andere dag kan ik door bijvoorbeeld een verkeers­ongeluk te maken krijgen met niet-aangeboren hersenletsel en aan de andere kant van de gang moeten werken. Ook in mijn carrière is het bijzonder gelopen. Als zoon van een onderwijzer had ik het nota bene niet erg op school en ik verliet vroegtijdig de schoolbanken. Later heb ik de onderwijsladder wel beklommen, maar dit is niet alleen een gevolg van hard werken of mentaliteit. Het gaat er ook om dat je iemand tegenkomt die je de kans gunt. 

Je kreeg zelfs een mooie kans als scheidsrechter in het betaald voetbal!

Haha, dat klopt! Het was een prachtige en leerzame periode, in een tijd met grote namen van arbiters als Jol, Van der Ende en Blankenstein. Het was echt topsport! Als ik nu op vrijdagavond 7-tegen-7 voetbal heb gespeeld, voel ik dat tot dinsdag in mijn benen… 

Over topsport gesproken; is jullie werkveld ook topsport? 

Het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk en het bieden van beschut werk voor hen die elders echt niet aan de bak kunnen, vergt inderdaad grote inspanning. Je wilt succes behalen op drie terreinen; voor de persoon zelf, voor de organisatie én voor de arbeidsmarkt in brede zin. 

Lukt het om deze successen te behalen?   

We voeren een dienstverleningsovereenkomst uit voor Gemeente Westland, maar hebben geen regie op wat er instroomt. In Westland zit overigens minder dan 1% van de inwoners in de bijstand, dat is vier keer minder dat landelijk gemiddeld. Belangrijkste is dat we alleen samen de transitie van productiebedrijf naar sociaal ontwikkelingsbedrijf kunnen maken; met Patijnenburg, met Gemeente Westland én met het bedrijfsleven.

Kent het Westlands bedrijfsleven Ruud van Diemen al goed genoeg? 

Daar kan ik zeker nog stappen in zetten! Een goede mogelijkheid voor leden van MKB Westland is om op dinsdag 26 oktober bij ons op bezoek te komen. We kunnen dan laten zien wat de nieuwe koers van Patijnenburg inhoudt en tonen dat het hier bruist! Ook wil ik langduriger mijn voelsprieten uit laten staan in de Westlandse samenleving. In een Raad van Toezicht, via regelmatige stages, in een bestuur of via vrijwilligerswerk. Ik sta open voor alle goede ideeën! 

Je bent net begonnen en nu alweer openlijk aan het solliciteren…

Haha, ja als je het zo bekijkt… Mijn werk zal er niet onder lijden, sterker nog; het zou mijn kennispositie en die van Patijnenburg juist versterken.

Hoe kan men jou bereiken voor vragen, tips en ideeën?

Ik geloof in platte organisaties en weinig hiërarchie. Zo wil ik ook naar de buitenwereld zijn, ik ben  gewoon Ruud. Men kan bellen op 06 304 108 76 of mailen naar R.vandiemen@patijnenburg.nl
Ik ga graag het gesprek aan!

Inschrijven Op bezoek bij…. Patijnenburg: Op bezoek bij Patijnenburg – MKB Westland